Moldovas tirgus informācija angļu valodā

Informatīvs materiāls par nekustamajiem īpašumiem Moldovā (2016)

Exhibition calendar 2015 – Modovas izstāžu kalendārs 2015. gadā

Free Economic Zones and with Special Economic Regimes Zones of the Republic of Moldova – Moldovas Investīciju un eksporta veicināšanas organizācijas informatīvs materiāls par brīvajām ekonomiskajām zonām Moldovā (2012)

Industrial Parks: New Business Opportunities – informatīvs materiāls par industriālajiem parkiem Moldovā (2012)