Beļģijas tirgus informācija angļu valodā

Belgian Biotechnology – Beļģijas Ārējās tirdzniecības aģentūras informatīvs izdevums par biotehnoloģiju nozari Beļģijā (2011)

Brilliant Investment, Sweet Return – informatīvs izdevums par investēšanas iespējām Beļģijā (2011)

Smart Taxation in Belgium – informatīvs izdevums par nodokļu sistēmu Beļģijā (2011)