Jelgavā notiks reģionālais forums "Industriālā politika un atbalsts biznesam"

2013. gada 28. februārī Jelgavā, klātesot ekonomikas ministram Danielam Pavļutam un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes priekšsēdētājam Jānim Endziņam, notiks ceturtais no Ekonomikas ministrijas organizētajiem reģionālajiem forumiem "Industriālā politika un atbalsts biznesam". Reģionālo forumu mērķis ir iepazīstināt komersantus ar Nacionālās industriālās politikas mērķiem un galvenajiem rīcības virzieniem mērķtiecīgām ekonomikas struktūras izmaiņām, kā arī ieskicēt Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda prioritātes.

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts: "Nacionālās industriālās politikas pamatnostādņu dokuments jau šonedēļ tiks iesniegts izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē. Tomēr izšķirošs posms turpmākajā procesā būs visu pušu mērķtiecīgs un koordinēts darbs, lai industrializāciju iedzīvinātu praksē visā Latvijā. Tā nebūs vienīgi valdības un iesaistīto ministriju atbildība, bet liels darbs, un atbalsts tiek gaidīts arī no citiem spēlētājiem, īpaši pašvaldībām, jo tieši to teritorijās uzņēmēji veido un attīsta savas ražotnes, nodarbina iedzīvotājus un arī maksā daļu nodokļu. Reģionālo forumu mērķis ir diskutēt par Nacionālās industriālās politikas rīcības virzieniem, kas noteiks arī Ekonomikas ministrijas prioritātes nākamajā ES struktūrfondu plānošanas periodā."

Foruma pirmajā daļā dalībniekiem būs iespēja noklausīties ekonomikas ministra D.Pavļuta lekciju par industriālās politikas perspektīvām Latvijā un LTRK valdes priekšsēdētāja J.Endziņa lekciju par ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda prioritātēm uzņēmējdarbības attīstībai. Foruma laikā notiks arī diskusija par Zemgales reģiona attīstības perspektīvām industriālās politikas kontekstā nākamajā plānošanas periodā.

LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš: "Uzņēmējuprāt ikviens ES fondu atbalsta virziens jaunajā plānošanas periodā sijājams caur Nacionālās attīstības plāna vadmotīva – ekonomikas izrāviens – sietu; tie, kuri šo virsmērķi nepalīdz sasniegt, finansējami, kad Latvija būs pārtikusi valsts. Runājot par ES fondu investīcijām uzņēmējdarbībā, atslēgas vārdi ir produktivitātes un konkurētspējas celšana, inovāciju sekmēšana, kvalitatīvas profesionālās un augstākās izglītības nodrošināšana Latvijas darbaspēkam un, protams, eksporta atbalsts."

Foruma otrajā daļā interesenti tiks informēti par aktuālajām uzņēmējdarbības atbalsta programmām. Forumā piedalīsies Latvijas Investīciju attīstības aģentūras, Latvijas Garantiju aģentūras, Hipotēku bankas, riska kapitāla fonda "BaltCap", Jelgavas Biznesa inkubatora, Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības Valsts aģentūras un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas pārstāvji.

Forums "Industriālā politika un atbalsts biznesam" notiks š.g. 28. februārī plkst. 10.00 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra telpās (Jelgava, Svētes iela 33). Dalībai forumā lūgums pieteikties elektroniski interneta vietnē šeit vai Ekonomikas ministrijā (uznemejuforums@em.gov.lv, 67013240).

Foruma dienas kārtība publicēta Ekonomikas ministrijas mājas lapā. Forums tiek organizēts sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģiona ES informācijas centru.

Šī cikla noslēdzošais pasākums – konference "Latvijas ekonomikas attīstības izaicinājumi 2020" notiks š.g. 22. martā Rīgā. 


Evita Urpena
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
+371 67013193
www.em.gov.lv
www.twitter.com/em_gov_lv, www.twitter.com/siltinam
www.youtube.com/ekonomikasministrija, www.youtube.com/siltinam