EEN uzņēmējdarbības attīstībai

(Video) 26.05.2015.

Konferences "Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) uzņēmējdarbības attīstībai" atklāšana.

Vairāk informācijas par pasākumu un prezentācijas atrodamas šeit.