Francijas tirgus informācija angļu valodā

Doing Business in France – "Invest in France Agency" informatīvs materiāls par uzņēmējdarbības vidi Francijā (2012)