How to make it to the U.S., 3. daļa

(Video, angļu val.) 12.02.2014.

"Demarest Management Consulting LLC" izpilddirektors Andrē Demarests (Andre Demarest) seminārā "Vai ASV ir katra uzņēmēja sapnis un iespēju zeme". Vairāk informācijas par pasākumu www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/seminars-diskusija-vai-asv-ir-katra-uznemeja-sapnis-un-iespeju-zeme.