Īrijas tirgus informācija angļu valodā

2012. gada 7.-8. novembra medicīnas pakalpojumu sniedzēju tirdzniecības misijas uz Dublinu prezentācijas:
Overview of Ireland's Medical Market – Patrick O’Sullivan
Irish Medical Tourism – Dermot McMahon