Ķīnas tirgus informācija angļu valodā

Informācija par pieteikšanos semināram "How to protect your brand in the new Chinese domains and on Social Media platforms in China" 2015. gada 17. februārī pieejama šeit.

Informācija par mazo un vidējo uzņēmumu ienākšanu Ķīnas tirgū (video) pieejama cctv mājaslapā.

Shanghai Free Trade Zone prezentācija par Šanhajas brīvās tirdzniecības zonu (2014)
Shanghai Free Trade Zone informatīvs materiāls par Šanhajas brīvās tirdzniecības zonu (2014)

Trade Development Bureau informatīvs materiāls par Ķīnas Komercministrijas Tirdzniecības attīstības biroju TDB (2014)
Trade Development Bureau TDB ziņu biļetens Nr.6 (2014-05-07)

How to Protect Your IP While Doing Business in China – Ķīnas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības atbalsta dienesta prezentācija par intelektuālā īpašuma aizsardzību, darbojoties Ķīnas tirgū (2014)

Making One’s Mark – Customs and Labelling for Food & Beverage Exports to China – "EU SME Centre" informatīvs materiāls par pārtikas un dzērienu eksportu uz Ķīnu (2013)

Overview of the Chinese Meat Market – "EU SME Centre" informatīvs materiāls par gaļas eksportu uz Ķīnu (2013)

Is China on your radar? – "EU SME Centre" informatīvs materiāls par Ķīnas biznesa vidi un tirgus nišām (2013)

Exporting goods, services and technology to the Chinese market – "EU SME Centre" informatīvs materiāls par preču, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta iespējām uz Ķīnu (2013)

Ways to enter the Chinese market – "EU SME Centre" informatīvs materiāls par iespējām ieiet Ķīnas tirgū (2013)

Export of goods to China – "EU SME Centre" informatīvs materiāls par vadlīnijām preču eksportām uz Ķīnu (2012)

Know Your Partner – "EU SME Centre" informatīvs materiāls par pasākumiem, ko būtu ieteicams veikt uzsākot sadarbību ar Ķīnas uzņēmumiem (2012)

Supersized Cities: China’s 13 Megalopolises – "Economist Intelligence Unit" ziņojums par Ķīnas lielpilsētu attīstību un nākotnes tendencēm (2012)

Iezīmes: