Semināra "Preču un pakalpojumu pārdošana Nīderlandē – sadarbības formas un to priekšrocības"" 2016. gada 3. martā prezentācijas