Semināra "Biznesa iespējas Francijā" materiāli angļu valodā

Semināra "Biznesa iespējas Francijā", kas norisinājās 2013. gada 20. novembrī Rīgā, prezentācija un video:

France: Economic Outlook and Business Environment |  Video (angļu val.)