Tehnoloģiju komercializēšanas veicināšanas semināra (2013. gada 19. un 20. novembrī) materiāli angļu valodā

Tehnoloģiju komercializēšanas veicināšanas semināra, kas norisināsies 2013. gada 19. un 20. novembrī Rīgā, materiāli:

Markku Virtanen CV

Programme of Technology Commercialization Seminar-Workshop