Starptautiskā sadarbība EEN tīkla ietvaros

(Video, angļu un latviešu val.) 26.05.2015. Ar tulkojumu uz latviešu valodu pieejams šeit.

Konference "Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) uzņēmējdarbības attīstībai".

Vairāk informācijas par pasākumu un prezentācijas atrodamas šeit.