1. novembrī LIAA uzsāks projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātē "Atbalsts darba vietu radīšanai"

2012. gada 1. novembrī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāks atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātē "Atbalsts darba vietu radīšanai".
 
Aktivitātes mērķis ir veicināt jaunu darba vietu izveidi. Uz atbalstu var pretendēt Latvijā reģistrēti komersanti, kuri nodarbinātajiem rada vismaz 50 jaunas darba vietas uz pilnu slodzi  un nodrošina,  ka šīs darba vietas atkarībā no uzņēmuma lieluma tiek saglabātas vēl vismaz 3 vai 5 gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas.

Atbalstāmās izmaksas ir jaunizveidoto darba vietu darbinieku neto darba samaksa  (maksimālais atbalsta finansējums ne vairāk kā 500 LVL par katru jaunizveidoto darba vietu mēnesī), speciālās un vispārējās mācības, kā arī pievienotās vērtības nodoklis par jaunizveidoto darba vietu darbinieku apmācībām.

Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 3 miljoni LVL. Maksimālais atbalsta finansējums ir 12 tūkstoši LVL par katru jaunizveidoto darba vietu, bet nepārsniedzot 1,5 miljonus LVL vienam projektam. Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte:

  • 50% – jaunizveidoto darba vietu darbinieku neto darba samaksas un jaunizveidoto darba vietu darbinieku vispārējo apmācību izmaksām;
  • 25% – jaunizveidoto darba vietu darbinieku speciālo apmācību izmaksām.

Projekta īstenošanu var uzsākt ar projekta iesnieguma iesniegšanas dienu.

Projektu iesniegumu pieņemšana norisināsies no 2012. gada 1. novembra līdz 2013. gada 28. martam (ieskaitot).

Projektu iesniegumi tiks pieņemti atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr.179 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.6. apakšaktivitātei "Atbalsts darba vietu radīšanai"" noteiktajām prasībām.

Projektu iesniegumus var iesniegt nogādājot tos LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi Pērses iela 2, Rīga, LV-1442, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Informācija par apakšaktivitāti "Atbalsts darba vietu radīšanai" ir pieejama LIAA mājas lapas www.liaa.gov.lv sadaļā "ES fondi". Klienti par neskaidrajiem jautājumiem ir aicināti vērsties LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā pa tālruni 67039499, klātienē – Rīgā Pērses ielā 2 (1. stāvā) vai sūtot e-pastu – jautajumi@liaa.gov.lv.