15. un 16. novembrī Latgalē notiks semināri par atbalstu daudzdzīvokļu māju renovācijai

2012. gada 15. novembrī Preiļos un Ludzā, bet 16. novembrī Rēzeknē notiks semināri par atbalstu mājokļu siltumnoturības uzlabošanai un kvalitatīvu mājokļu renovāciju. 

Š.g. 15. novembrī plkst. 10.00 Preiļu Biznesa inkubatora telpās (Preiļi, Kooperatīva iela 6) un plkst. 16.00 Ludzas novada Domes telpās (Ludza, Raiņa iela 16) notiks seminārs "Atbalsts mājokļu siltināšanai". Pasākumu dalībnieki tiks informēti par Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" pamatnosacījumiem un aktualitātēm, kā arī par biežāk pieļautajām kļūdām projektu sagatavošanā un ieviešanā.

Savukārt š.g. 16. novembrī plkst. 10.00 Rēzeknes pilsētas Domes telpās (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93) notiks seminārs "Atbalsts daudzdzīvokļu māju renovācijai". Pasākumu dalībnieki tiks informēti par ES struktūrfondu aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" nosacījumiem, aktuālajām izmaiņām un ieguvumiem, kā arī par biežāk pieļautajām kļūdām projektu sagatavošanā un ieviešanā. Semināru dalībnieki arī tiks informēti par būtiskākajiem aspektiem, kas jāņem vērā projekta īstenošanas laikā no būvniecības darbu veikšanas aspekta. Pasākuma otrajā daļā lektori stāstīs par risinājumiem fasāžu un jumtu siltināšanā, kā arī par siltumapgādes sistēmas renovāciju un biežāk pieļautajām kļūdām energoefektivitātes projektu īstenošanā.

Seminārus organizē Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centru informatīvās kampaņas "Dzīvo siltāk" ietvaros.

Atgādinām, kas Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Kā jau iepriekš ziņots, 2012. gada  18. septembrī Ministru kabinets apstiprināja papildus finansējuma piešķiršanu 15 miljonu latu apmērā šīs aktivitātes īstenošanai. Vienlaicīgi ar papildus finansējuma piešķiršanu veiktas arī izmaiņas aktivitātes īstenošanas nosacījumos. Ar izmaiņām var iepazīties Ekonomikas ministrijas mājas lapā www.em.gov.lv. Kopējais aktivitātes īstenošanai piešķirtais finansējums ir 62,57 miljoni latu.

Papildu informācija par aktivitāti ir pieejama LIAA un Ekonomikas ministrijas mājas lapās. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter – twitter.com/siltinam, savukārt semināru videolekcijas var vērot www.vimeo.com/dzivosiltak un www.youtube.com/siltinam.