16. oktobrī Rīgā notiks seminārs par atbalstu daudzdzīvokļu māju siltināšanai

2012. gada 16. oktobrī Rīgā plkst. 15.00 notiks seminārs par atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai. Tajā tiek aicināti piedalīties daudzdzīvokļu māju renovācijas projektu īstenotāji, kā arī būvnieki, būvmateriālu ražotāji un tirgotāji, energoauditori un citi renovācijas procesā iesaistītie speciālisti.

Semināra laikā klātesošie tiks informēti par Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" nosacījumiem un aktuālajām izmaiņām, kā arī par biežāk pieļautajām kļūdām projektu sagatavošanā un ieviešanā. Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Vilnis Ķirsis klātesošajiem uzsvērs māju renovācijas ieguvumus un nozīmi siltumenerģijas patēriņa samazināšanā. Tāpat semināra dalībnieki tiks informēti par būtiskākajiem aspektiem, kas jāņem vērā projekta īstenošanas laikā no būvniecības darbu veikšanas aspekta. Savukārt mājas renovācijas projekta īstenošanas pieredzē dalīsies dzīvokļu īpašnieku biedrības "Ozolaine 24" valdes priekšsēdētājs Ainārs Zandersons.

Seminārs notiks š.g. 16. oktobrī plkst. 15.00 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras telpās (Pērses iela 2, Rīga). Sīkāku informāciju par semināru var saņemt Ekonomikas ministrijā (Inese Bērziņa, e-pasts: inese.berzina@em.gov.lv, tālrunis: 67013240).

Semināru organizē Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra informatīvās kampaņas "Dzīvo siltāk" ietvaros.

ERAF aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Kā jau iepriekš ziņots, 2012. gada 18. septembrī Ministru kabinets apstiprināja papildus finansējuma piešķiršanu 15 miljonu latu apmērā šīs aktivitātes īstenošanai, kā arī veica citas nozīmīgas izmaiņas aktivitātes īstenošanas nosacījumos. Ar izmaiņām var iepazīties Ekonomikas ministrijas mājas lapā šeit. Projektu pieņemšana aktivitātes 10. projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā sāksies š.g. 26. oktobrī. Kopējais aktivitātes īstenošanai piešķirtais finansējums ir 62,57 miljoni latu.

Papildu informācija par aktivitāti ir pieejama LIAA un Ekonomikas ministrijas mājas lapās. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter – twitter.com/siltinam, savukārt semināru videolekcijas var vērot www.vimeo.com/dzivosiltak un www.youtube.com/siltinam.