5G Techritory foruma laikā izstrādāts līdz šim konkrētākais 5G pārrobežu rīcības plāns

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
2019. gada 6. decembrī

Četrās dienās 5G Techritory forums Rīgā pulcēja vairāk nekā 1000 dalībnieku no vairāk nekā 40 valstīm tajā skaitā vairāk nekā 90 augsta līmeņa nozares runātājus. 5G Techritory nebija tikai plenārsesijas, nozaru darbnīcas un 5G tehnoloģiju izstāde. Tās bija arī augsta līmeņa tikšanās, diskusijas, biznesa sarunas un pirmais pasaulē 5G politikas veidotāju hakatons, kuru rezultātā tika izstrādāts visplašākais starptautiski pieņemtu principu apkopojums turpmākai 5G tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai. 

Šo rīcības plānu uzmanības centrā bija Baltijas jūras reģions ‒ deviņas valstis: Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija, Norvēģija, Zviedrija, Dānija, Vācija un Polija, kurās kopā dzīvo vairāk nekā 150 miljoni cilvēku.  Idejas praktiski īstenojamiem risinājumiem nodrošināja šādas aktivitātes:

  • 5G politikas veidotāju hakatons jeb tehnoloģiju maratons – 5G politikas ieteikumu izstrāde pašvaldību, valstu un Eiropas līmenī;
  • 5G ieviešanā iesaistīto pušu apaļā galda diskusijas, kurās izkristalizējās pieci posmi ceļā uz pārrobežu sadarbības veicināšanu 5G ieviešanai Baltijas jūras reģionā;
  • daudzpusējas tikšanās starp Baltijas valstu un Polijas pārstāvjiem, kurās tika panāktas  vienošanās par turpmākajām darbībām 5G izvēršanai Via Baltica autoceļa koridorā.

5G politikas veidotāju hakatons bija pirmais šāda veida pasākums, tā liekot pamatus jaunam ātras tiesiskā regulējuma izstrādes formātam atbilstoši pieaugošajai normatīvās vides sarežģītībai, kas prasa vairāku valstu vienlaicīgu sadarbību, kā arī tehnoloģiju pārstāvju piedalīšanos, lai nodrošinātu to, ka tiesiskais regulējums gan atļauj jauninājumus, gan aizsargā sabiedrības intereses. 

Politikas veidotāju hakatonā tika izstrādāti tiesiskā regulējuma ieteikumi pieciem konkrētiem izaicinājumiem, kas pašlaik kavē 5G praktisku ieviešanu. Šie izaicinājumi ir: tiesību normas par autonomo transportlīdzekļu pārrobežu kustību, bezapkalpes lidaparātu pārrobežu pārvietošanās, privāto datu regulējums un aizsardzība viedajās pilsētās, tiesību normas 5G viedās pilsētas testēšanai pilsētu zonās un satiksmes negadījumu risināšanas un atbildības jautājumi. Ieteikumi tiks apkopoti un iesniegti Eiropas Komisijai turpmākai izvērtēšanai cerot, ka šis regulējums tiks pieņemts visā pasaulē, ļaujot turpināt attīstīt jauninājumus. 

Augsta līmeņa apaļā galda diskusijās piedalījās vadošie 5G nozares dalībnieki, tostarp par 5G ieviešanu atbildīgie Baltijas jūras reģiona valstu politiķi, svarīgāko nozares uzņēmumu vadītāji, augsta līmeņa pārstāvji no Eiropas Komisijas, pasaules un reģionālā mēroga biznesa līderi, zinātnieki un citas būtiskas 5G nozarē iesaistītas personas. Iesaistītās puses vienojās par pieciem turpmākajiem posmiem sadarbības veicināšanai, tostarp nākamo tikšanos rīkošanu, vienotas deklarācijas izstrādi, par sadarbības koordinēšanu atbildīgā dalībnieka iecelšanu un citiem. 

Daudzpusējo tikšanos starp Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas pārstāvjiem rezultāts ir rīcības plāns par turpmākajām darbībām 5G ieviešanai Via Baltica autoceļa koridorā, kas šķērso visas trīs Baltijas valstis līdz pat Polijai. Pagājušajā nedēļā Latvijas Republikas Satiksmes ministrija jau informēja par panākto vienošanos par nākamajām nepieciešamajām darbībām viedā transporta koridora ieviešanai. Šis solis ir balstīts uz 2018. gada 5G Techritory forumā parakstīto saprašanās memorandu.

5G Techritory ir sniedzis stimulu un motivāciju apvienot  personas un uzņēmumus no Baltijas jūras reģiona, kas ir atbildīgi par 5G tehnoloģiju ieviešanu. Rezultātā ir pieņemts līdz šim nebijis lēmumu daudzums, kam nepieciešama būtiska pārrobežu sadarbība. 5G Techritory forums kļuva par vietu, kur tas kļuva iespējams, un gada laikā šie lēmumi tiks īstenoti 5G Techritory sadarbības platformas ietvaros. Platformas darbībai var sekot tīmekļa vietnē www.5Gtechritory.com

Kontaktinformācija presei
Evija Pastalniece
VAS “Elektroniskie sakari” sabiedrisko attiecību vadītāja
evija.pastalniece@vases.lv, Tālr.: 22 328 040

Jūlija Giforda
media@5gtechritory.com
+371 26100633

Plašāka informācija

Pasākumu rīkoja VAS Elektroniskie sakari, kas strādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā. To palīdzēja nodrošināt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, tāpēc šogad forums  norisinās zem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izveidotā Magnetic Latvia zīmola, tā simbolizējot 5G nozares nozīmību Latvijas eksportspējas stiprināšanā. Foruma stratēģiskais partneris ir Latvijas Mobilais Telefons (LMT), savukārt, ģenerālsponsori – Rohde & Schwarz un Ericsson.

Starptautisko partneru lokā ir arī Cisco, Microsoft, Qualcomm Incorporated, Ziemeļvalstu Ministru padome, 5G Saistīto nozaru un automatizācijas alianse (5G-ACIA), 5G Automobiļu asociācija (5GAA), 5G Infrastruktūras asociācija (5G IA), EMEA Satelītu operatoru asociācija (ESOA), ERTICO, Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts (ETSI), Globālā mobilo sakaru piegādātāju asociācija (GSA),Globālā bezpilota lidaparātu satiksmes vadības asociācija (GUTMA), Lielbritānijas vēstniecība un Norvēģijas vēstniecība Latvijā.