Daugavpils cietoksnim - uzvara „Eiropas Padomes Ainavu balvas” nacionālajā atlasē

12.09.2016

LIAA Tūrisma departaments simpātiju punktu piešķir Jelgavai.

“Eiropas Ainavu balvas” konkurss, kuru rīko Eiropas Padomes ģenerālsekretariāts, Latvijā notika ceturto reizi. Šogad tajā piedalījās 8 balvas pretendenti, t. i., četrreiz vairāk nekā pirmajā konkursā.

Uzslavas un veiksmes novēlējumi iesākto darbu turpināt ainavas veidošanā saņēma visi konkursa dalībnieki, bet īpaši patīkams šis brīdis bija daugavpiliešiem.  Daugavpils cietokšņa reģenerācijas projekts tika atzīts par nacionālās konkursa kārtas uzvarētāju un izvirzīts uz sacensību starptautiskā mērogā.

Žūrijas domas par uzvarētāju bija ļoti vienotas, un daugavpiliešu projekta pārsvars par pārējiem pretendentiem – ļoti pārliecinošs.

Komentāros par augsto novērtējumu vienā no tiem par Daugavpils cietoksni sacīts: “Eiropas mērogā unikāls militārā mantojuma objekts un vienlaicīgi pilsētvidei nozīmīga kultūrvēsturiskā ainava, kas veidojusies ilgā laika posmā, mijiedarbojoties dažādiem cilvēku darbības un dabas faktoriem. Sarežģīta un neordināra kultūrvēsturiskā ainava, kas prasa īpašu pārvaldību un kopšanas zināšanas. Tāda ir atrasta, lai harmonizētu pārmaiņas, kuras rada sociālie, ekonomiskie un vides procesi, vienlaikus neapdraudot gadsimtos uzkrātās vērtības un atrodot līdzsvaru starp dažādām funkcijām: dzīvošanai, darbam, kultūras aktivitātēm, tūrismam u. c. Ilgtermiņā.”

 Konkursa pieteikumu vērtēšanas kritēriji bija šādi:

  1. ietekme uz teritorijas ilgtspējīgu attīstību;
  2. projekta nozīme kā labās prakses paraugam;
  3. sabiedrības līdzdalība;
  4. izpratnes veidošana par ainavu aizsardzību, saglabāšanu un attīstību saistībā ar konkrēto projektu.

Konkursa žūrijā bija dažādu nozaru pārstāvji, viņu vidū arī LIAA Tūrisma departamenta speciālists, lai projektus novērtētu no tūrisma skatpunkta.

Katram žūrijas loceklim papildus vērtējumam pēc noteiktajiem kritērijiem bija dota iespēja vienam konkursa dalībniekam piešķirt arī simpātiju punktu. Tūrisma departamenta vecākā eksperte Inta Briede savu simpātiju punktu atvēlēja Jāņa Čakstes bulvāra rekonstrukcijas projektam Jelgavas pilsētā.

“Jelgava konsekventi iet nozīmīgu pārvērtību ceļu, lai būtu gan pievilcīga, ērta un patīkama mājvieta tās iedzīvotājiem, gan saistošs tūrisma galamērķis ar bagātu un daudzveidīgu piedāvājumu.

Jelgavā vienlīdz lielu uzmanību velta pagātnes mantojumam (piemēram, vidē izcili iekļauts atjaunotais Sv. Trīsvienības baznīcas tornis), dabas nosacījumiem (piemēram, Driksa un Lielupe – abas kļuvušas par būtisku, dažādi izmantojamu pilsētas sastāvdaļu) un... jaunajam.

Jaunuzceltais gājēju tilts savieno pilsētu ar Pasta salu, kas izveidota par labu atpūtas un dažādu, tostarp starptautisku pasākumu rīkošanas vietu,” savu lēmumu par simpātiju punkta piešķīrumu motivējusi Tūrisma departamenta pārstāve.

Trīs projekti saņēma vienādu punktu skaitu, sekojot neapšaubāmajam līderim Daugavpils cietoksnim: Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartālu degradētās teritorijas revitalizācija Rīgā; Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija un pielāgošana tūrisma produktu attīstībai un jau pieminētā Jāņa Čakstes bulvāra rekonstrukcija Jelgavā.

 

Negaidīti aktīvi un slavējami konkursā piedalījās Latgale, kas bija iesniegusi trīs projektus: Bella Dvina, Willage Heritage un Daudzfunkcionālie rekreācijas areāli Rēzeknē.

Valmieras pilsēta konkursā veiksmīgi piedalījās ar apstādījumu inventarizācijas un attīstības projektu.

Ceremonija notika 9. septembra pēcpusdienā, kad Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) mājīgajā Trīs brāļu ēku pagalmā, Vecrīgā tika izsludinātas Eiropas kultūras mantojuma dienas. Svētku noskaņā tika atvērts izdevums “Kultūrvēsturiskā ainava Latvijā” ar bagātu informatīvo materiālu no visiem Latvijas novadiem un sacīts daudz vērtīgu atziņu par ainavas nozīmīgo lomu mūsu dzīvē un sabiedrības attīstībā kopumā.

Savā ziņā par ceļamaizi turpmākajā darbā var uzskatīt VKPAI vadītāja Jura Dambja teikto: “Nav jābaidās no idejām. No pielāgošanās spējām mums jāvirzās uz jaunu domāšanu, mums jārespektē nākotne, neatkarīgi no tā, ka nākotne izskatīsies citāda, nekā mēs spējam prognozēt! Kopta saglabāta un attīstīta kultūrvide veidojas tur, kur tā tiek izprasta, novērtēta, kur saglabāšanas vajadzība un cilvēka dzīves telpas kvalitāte ir kļuvusi par sabiedrības ievērojamas daļas atzītu un organisku nepieciešamību.”

Informāciju sagatavojusi:
Inta Briede, vecākā eksperte
Tūrisma produktu attīstības nodaļa
Tūrisma departaments
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tālrunis: +371 67039445
E-pasts: inta.briede@liaa.gov.lv