Eiropas izcilāko tūrisma galamērķu konkursā uzvarējušas Cēsis

Šodien, 7. novembrī, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) rīkotajā starptautiskajā konferencē Rīgā tika paziņoti Eiropas izcilāko tūrisma galamērķu jeb EDEN (European Destinations of Excellence) šā gada nacionālā konkursa “Kultūras tūrisms 2017” rezultāti. Par konkursa uzvarētāju atzīts pašvaldības aģentūras “Cēsu kultūras un tūrisma centrs”

pieteikums “Cēsis – kur senatne satiekas ar nākotni”.

Par 4 veiksmīgākajiem konkursa dalībniekiem jeb uzvarētāja sekotājiem atzīti:

Turaidas muzejrezervāts ar pieteikumu “Turaidas vēsturiskais centrs”, Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra ar pieteikumu “Daugavpils pilsēta”, Limbažu novada pašvaldība ar pieteikumu “Hanzas pilsēta Limbaži” un Tukuma tūrisma informācijas centrs ar pieteikumu “Tukums – pērle Kurzemes vainagā”.

Konkursa vērtēšanas komisijas vadītāja, LIAA Tūrisma departamenta direktore Inese Šīrava saka: “Pēc aizrautīgām diskusijām, kuru laikā vērtēšanas komisijas locekļi minēja dažādus argumentus par labu vienam vai otram galamērķim, tomēr vienojāmies, ka šā gada konkursa uzvarētājs būs “Cēsis – kur senatne satiekas ar nākotni”.  Jo Cēsīs tieši tā notiek – kultūras materiālais mantojums un mūsdienīgs, drosmīgs, pat ambiciozs kultūras piedāvājums viens otru bagātina un papildina.

 Par Cēsu kultūras tūrisma galveno centru ir kļuvusi koncertzāle, līdzās tai turpina attīstīties Cēsu pils komplekss un katru gadu nemainīgi augstā kvalitātē notiek Cēsu mākslas festivāls. Šajā konkursā ne mazāka nozīme ir arī tam, kā galamērķis kopumā veido tūrisma attīstību. Un šeit mēs redzam, ka atdzimst Cēsu vecpilsēta, kurā no jauna durvis ver amatnieku darbnīcas un nelielas tirgotavas, vecā sanatorija ir pārtapusi mūsdienīgā viesnīcā, un iepriekš pamestas, nevienam nevajadzīgas ēkas pārtop vietās, kurās notiek spilgti kultūras notikumi.

Novēlam Cēsīm nezaudēt apņēmību kļūt par pašu mājās un ārpus mūsu valsts robežām populāru kultūras pilsētu – vietu ar spilgtu kultūras klātesamību ikvienā gadalaikā!” 

Konkurss tika izsludināts šā gada jūnijā, un tas ieguva necerēti lielu atsaucību – vērtēšanas komisija saņēma vairāk nekā 20 pieteikumu. Uz konkursa 2. jeb nobeiguma kārtu tika izvirzīti 6 konkursa dalībnieki, ar kuriem vērtēšanas komisija iepazinās klātienē.

EDEN konkursos tiek aicināti piedalīties mazāk zināmi, taču strauji augoši tūrisma galamērķi, kuri vēlas iet savu, varbūt netradicionālu attīstības ceļu.

Šā gada konkursa mērķis bija veicināt kultūras tūrisma piedāvājumu, kura pamatā ir materiālās kultūras vērtības - kultūrvēsturiskais mantojums vai mūsdienu kultūras bagātība, piemēram, vēstures vai arheoloģijas pieminekļi, rūpnieciskie objekti, muzeji, teātri, galerijas, mūsdienu arhitektūras būves u. c.

Konkursa vērtēšanas komisijas vadītāja Inese Šīrava uzsver: “Ir patiess prieks, ka mums, vērtēšanas komisijai, bija daudz darba un izšķirties par uzvarētāju nebija viegli. Tūrisma galamērķi, kas piedāvā iepazīties ar mūsu kultūras mantojumu, attīstās un reizē sekmē gan šā mantojuma lietpratīgu izmantošanu, gan veicina saimniecisko darbību galamērķī. Latvijā abi šie ieguvumi ir ļoti svarīgi.”

Tūrisma galamērķu piedāvājums tika vērtēts pēc kritērijiem, kas atbilst Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēm. Tika ņemta vērā piedāvājuma kvalitāte, galamērķa ilgtspēja, individualizācija, pievienotā vērtība, tūristu iesaiste galamērķī un iespēja tūristiem apgūt tur jaunu pieredzi.

Konkursa uzvarētājam un 4 tā sekotājiem tiks nodrošināta publicitāte Latvijā, kā arī tiks organizētas Lietuvas un Igaunijas mediju vizītes uz uzvarējušo tūrisma galamērķi. Uzvarētājs savās mārketinga aktivitātēs būs tiesīgs izmantot Eiropas Komisijas izstrādāto EDEN logo. Uzvarētājam un viņa sekotājiem būs iespēja arī piedalīties EDEN sadarbības tīkla aktivitātēs Latvijā un citur Eiropā, kā arī apmeklēt Eiropas Komisijas rīkotos pasākumus EDEN sadarbības tīkla dalībniekiem.

Eiropas izcilāko tūrisma galamērķu jeb EDEN projektu nodibinājusi un kopš 2006. gada īsteno Eiropas Komisija (EK). Projekta pamatā ir centieni sekmēt ilgtspējīga tūrisma attīstību, pievērst uzmanību Eiropas tūrisma galamērķu vērtībām, to daudzveidībai un kopīgajām iezīmēm. Latvija EDEN konkursā piedalās kopš 2007. gada, apliecinot savu tūrisma potenciālu ikvienā izsludinātajā konkursa tēmā.

EDEN sadarbības tīkls tika izveidots 2008. gadā. Tas apvieno izcilus, ilgtspējīgus Eiropas tūrisma galamērķus un veicina jauna ceļošanas veida attīstību Eiropā, pievēršot uzmanību nozīmīgiem, strauji augošiem tūrisma galamērķiem un to daudzveidībai.

EDEN sadarbības tīkla galamērķu piedāvājums ir veidots tā, lai viesi varētu iepazīt kādu reģionu, gūstot nepastarpinātus iespaidus par cilvēkiem un viņu nodarbošanos, kas ir daudz vairāk nekā tikai izklaide.

EDEN sadarbības tīklā šobrīd ir apvienojušies vairāk nekā 350 tūrisma galamērķu no 27 valstīm.

Uzziņai

EDEN konkursa uzvarētāji Latvijā

2015. gadā “Tūrisms un vietējā gastronomija” – biedrība “Latgales kulinārā mantojuma centrs”; 2013. gadā par tūrisma pieejamību – Liepāja;

2011. gadā par bijušo rūpniecības vai militāro objektu pārveidošanu tūrisma galamērķos - Līgatnes papīrfabrikas ciems;

2010. gadā par ūdenstūrismu – Jūrmala;

2009. gadā par aizsargājamo teritoriju izmantošanu tūrismā - Tērvetes dabas parks;

2008. gadā par nemateriālā mantojuma izmantošanu tūrismā - Latgales podnieki;

2007. gadā par labākajiem jaunajiem lauku tūrisma galamērķiem – Kuldīga.

2012. gadā konkursa vietā EDEN projekta aktivitāte bija Baltijas ceļojumu maratons „Dižā Baltijas apceļošana” uz EDEN galamērķiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Savukārt 2014. gadā projekta aktivitāte bija TV ceļojumu raidījums spēles formā, Latvijas skatītājus iepazīstinot ar Lietuvas EDEN galamērķiem un Lietuvas skatītājus ar Latvijas EDEN galamērķiem. 

Informāciju sagatavojusi Inta Briede, vecākā eksperte
Tūrisma produktu attīstības nodaļa
Tūrisma departaments
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tālrunis: +371 67039445
E-pasts: inta.briede@liaa.gov.lv(link sends e-mail)