Ir iznācis žurnāls zinātniekiem un uzņēmējiem par tehnoloģiju pārnesi

2017. gada 22. novembrī

Parādīt zinātnisko atklājumu komercializācijas veiksmes stāstus, izpētīt pētnieku un uzņēmumu vēlēšanos un spēju sarunāties, iedvesmot sadarbībai tos, kuri līdz šim ir baidījušies – ar šādu mērķi Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sāk izdot žurnālu «Innovation».

Latvijas ekonomikas konkurētspējas priekšnosacījums ir produktivitātes pieaugums – izaugsmei jābalstās uz tehnoloģiskiem faktoriem, ražošanas efektivitāti un inovāciju, šādi definējusi Ekonomikas ministrija. Zinātnes un uzņēmēju kopdarbā jau šobrīd rodas inovatīvi un radoši, globālajā tirgū konkurētspējīgi produkti un pakalpojumi. Vienlaikus pastāv uzskats, ka uzņēmēji un zinātnieki runā atšķirīgās valodās, bizness neizprot pētnieciskā atklājuma nozīmīgumu, pētnieki nespēj atrisināt uzņēmumu problēmas. Vai tā ir taisnība? Vai sadarbība patiesi ir kūtra? Kas to bremzē un kas veicina? Ko abas puses iegūst no sadarbības? Kāds labums no tās ir tautsaimniecībai? Kad sadarbības augļus var baudīt sabiedrība? Vai katrs zinātnieks var būt veiksmīgs uzņēmējs un vai tas vispār ir vajadzīgs? Atbildes uz šiem jautājumiem tiks meklētas jaunajā žurnālā «Innovation».

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) valorizāciju jeb zinātnieku radīto ideju un produktu komercializāciju ir definējusi par vienu no savas attīstības stūrakmeņiem. Arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (LIAA) uzņēmēju un pētnieku sistemātiskas sadarbības veidošana ir nozīmīga darba sastāvdaļa. Sadarbības veicināšanai tika paplašinātas LIAA funkcijas – veicināt inovācijas un tehnoloģiju pārnesi, kuras ietvaros LIAA turpmāk iesaistīsies dažādās inovācijas sekmēšanas un tehnoloģiju pārneses aktivitātēs.

Ar žurnāla «Innovation» palīdzību RTU un LIAA vēlas radīt vienotu informācijas platformu Latvijā, veicināt pētniecības organizāciju un industrijas sadarbību, izpratni par tehnoloģiju pārnesi un palielināt zinātnes un augstskolu ieguldījumu tautsaimniecībā. Tāpēc žurnāls dalīsies ne tikai ar RTU pētnieku idejām un zinātniskiem atklājumiem, bet arī ar citu pētniecības organizāciju veiksmes stāstiem, ar uzņēmumu sasniegumiem, ar spožām jaunuzņēmumu idejām.

Žurnāla saturs būs populārzinātnisks, piedāvājot arī analītiskus materiālus par komercializācijas problēmām, politiku, kas ietekmē komercializācijas un tautsaimniecības attīstību, inovāciju lomu dažādu nozaru attīstībā, atbalsta mehānismiem zinātnisko tehnoloģiju pārnesei, jaunuzņēmumu vides veidošanu un stiprināšanu. Tiks pievērsta uzmanība arī dažādām abpusēji iniciētām sadarbības formām, kā arī caur personības prizmu parādīti cilvēki, kuri aktīvi līdzdarbojas inovāciju un sadarbības veicināšanā.

Žurnāls tiks izdots reizi ceturksnī latviešu un angļu valodā drukātā un digitālā formā. Pirmā numura atvēršana paredzēta 28. novembrī.

Žurnāls «Innovation» tiek izdots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta «Tehnoloģiju pārneses programma» finansiālu atbalstu.

Papildinformācija:
Vineta Vilistere-Lāce, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tālrunis: +371 67039472
E-pasts: vineta.vilistere@liaa.gov.lv