Ķīnas tūrisma uzņēmēji: mums Baltija patīk!

14. martā, 9 augstie viesi no tālās Ķīnas jau ir atceļā uz mājām, mazliet noskumuši, ka laika apstākļi iepazīšanās vizītes gaitā būtu varējuši lutināt vairāk. Kopumā iespaids par Baltijas apciemojumā iepazīto Latviju un Lietuvu bijis ļoti labs, vajagot tikai iepazīties vēl tuvāk un - saulainākās dienās.

Emi Čaņa no “Guangdong China Travel Service” smaidot saka: “Esmu no Ķīnas dienvidiem un tur tāda dabas parādība kā sniegs šķiet liela vērtība. Ierašanās dienā Rīgā sniegs vēl bija, un es nopriecājos – varēšu saviem klientiem ieteikt Baltiju, lai izbaudītu sniega dotās iespējas.

Emi Čaņa strādā uzņēmumā, kurā ir nodarbināti vairāk nekā 1000 darbinieku, no tiem 350 strādā tieši ceļojumu organizēšanā. Lielākā ķīniešu ceļotāju grupa esot nobriedušā vecumā, kad ir gan laiks, gan nauda pasaules iepazīšanai. Ķīnā sievietes pensionējas 50 gadus vecumā, vīrieši – 55 gados, un viņiem patīk doties uz Eiropu to izbaudīt.

Pēdējā laikā, pēc uzņēmuma “Guangdong China Travel Service” viceprezidentes vārdiem, ceļojumos sāk doties arī jaunāki cilvēki.

No tālās Ķīnas Latvijā bija ieradušies kopumā 9 viesi – visi augsta līmeņa lielu tūrisma uzņēmumu vadītāji. Vizīte, kuru LIAA Tūrisma departaments organizēja sadarbībā ar  Eiropas Ceļojumu komisiju, Lietuvas  Tūrisma departamentu un lidsabiedrību "airBaltic", ilga no 8. marta līdz 14. martam. Tās gaitā puse laika tika veltīts Lietuvai, puse – mums.

Pirms ierašanās vizītē Baltijā Ķīnas vadošo tūrisma uzņēmumu vadītāji bija pulcināti kopā Berlīnē, kur starptautiskās tūrisma izstādes “ITB Berlin 2018” ietvaros notika Eiropas un Ķīnas partnerības konference “Partnerships in European Tourism” un lietišķas tūrisma uzņēmēju sarunas B2B. Pēc sarīkojuma 75 Ķīnas uzņēmumu pārstāvji devās dažādās iepazīšanās vizītes un tostarp – pie mums.

LIAA Tūrisma departamenta vadošā eksperte Inguna Žīgure neslēpj: “Ir liels prieks, ka    mūsu viesu vidū ir augstāko līmeņu vadītāji un viņu interese par savstarpējo sadarbību – sirsnīga un neviltota.”

Ķīnas viesu lielo ieinteresētību sadarbības veicināšanā atzina arī Latvijas tūrisma firmu pārstāvji, kuri ar viesiem tikās divpusējās sarunās lietišķo brokastu laikā viesnīcā “Pullman” Vecrīgā 13. martā.

Gan Santa Feodorova, no “Baltijas Ceļojumu grupas”, kam ir bagāta pieredze darbā ar Japānas tirgu, gan Dace Krišāne no “Impro Travel” atzina, ka Ķīnas tirgus vēl ir jāiepazīst un jāapgūst. Tomēr nav noliedzams, ka Ķīnas pusei interese par Baltijas apceļošanu esot liela un iesāktais darbs ir tikai jāturpina.

Atšķirībā no Latvijas uzņēmumiem, kas Ķīnas tirgū sper pirmos soļus, tūrisma firmai “Via Hansa” tajā jau ir diezgan liela pieredze. Tās pārstāvis šajā zemē ir jau vairāk nekā 10 gadu, un šo gadu laikā noticis daudz apsveicamu pārmaiņu. “Via Hansa” speciāliste Anete Rublane stāsta, kā bijis sadarbības sākumā Ķīnā. Kad ķīniešiem uz kartes rādījuši Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijas, viņi brīnījušies – vai tiešām tie mazie punktiņi ir valstis? Tagad par to vairs nebrīnoties, un tūristi no Ķīnas Baltiju apmeklē regulāri.

Vaicāta par bažām, kādas dažkārt saistās ar ķīniešu tūristiem Eiropā, “Via Hansa” pārstāve atzīst, ka pēdējo gadu laikā viņi ir daudzējādā ziņā mainījušies. Pat no Ķīnas valsts puses ir pieliktas pūles, lai savus pavalstniekus iepazīstinātu ar Eiropas un citu kontinentu kultūru un parašām.

Lietišķo brokastu laikā abas puses apmainījās gan ar kontaktiem, gan ar informāciju, cenšoties saprast, kas ir jāņem vērā, lai sadarbība attīstītos arvien veiksmīgāk. Tā, piemēram, Emi Čaņa atzina, ka mums ir skaista daba, labas viesnīcas, restorāni, garšīgi ēdieni, esam viesmīlīgi, taču Latviju un citas Baltijas valstis viņas dzimtenē zina pārāk maz. Būtu vajadzīgs daudz vairāk informācijas, ko Ķīnas tūrisma firmas varētu izmantot, lai veidotu maršrutus un piedāvājums kļūtu saistošs.

Selina Liu no uzņēmuma “China Ocean International Travel Service”, kura darba lauks ir konferenču ceļojumi, atzina ne tikai nepieciešamību pēc bagātākas informācijas par Baltiju, bet arī par plašāku ķīniešu valodas pieejamību mūsu valstīs. Ja vēlas uzņemt biznesa sarīkojumu dalībniekus, jārēķinās, ka tie ir ļoti prasīgi klienti, Viņu vēlmes bieži mainās, un, lai tās apmierinātu, apkalpojošajam personālam nepietiks ar angļu valodu.

Latvijas puses pārstāvji sarunās pārliecinājās, ka tūristiem no tik lielas valsts kā Ķīna baltieši varētu būt interesanti tikai kopā – kā visas 3 valstis. Savā ziņā tas pat varētu būt ķīniešu tūristu izvēles motīvs – iespēja savu apceļoto valstu sarakstā 1 brauciena laikā iekļaut 3 valstis uzreiz.

Pēc lietišķajām sarunām augstie viesi devās braucienā uz Rundāles pili, kur – gods kam gods – mūsu krāšņo tūrisma pērli vēl spožāku darīja gide Elīna Kuzņecova. Bažas, ka svešu vārdu un daudzu gadskaitļu uzskaitījums tālos viesus varētu apmulsināt, izrādījās nepamatotas. Žilbinošs vēsturisks tērps, grācija, pārdomāta informācijas atlase un humors – viesi bija apburti.

Vizītes pirmās daļas laikā, kas tika pielāgota ciemiņu braucienam uz Lietuvu, Ķīnas pārstāvji iepazinās arī ar Liepāju un dzintara apstrādes noslēpumiem, pa ceļam apstājoties “Piena muižā”.

Visi 9 augstie viesi Baltijā bija pirmo reizi, kaut gan ceļots un redzēts pasaulē jau esot ļoti daudz. Nu to vidū ir arī mūsu valstis, par kurām mājās aizvedīšot labas atmiņas.

Informāciju sagatavojusi Inta Briede, vecākā eksperte
Tūrisma produktu attīstības nodaļa
Tūrisma departaments
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tālrunis: +371 67039445