Koka apbūves forums "Būvniecības nedēļa 2017" ietvaros

Koka apbūves forums Būvniecības nedēļas ietvaros norisinājās 2017. gada 19. aprīlī, AS “Latvijas valsts meži” telpās Rīgā. Šajā dienā gan vietējie, gan ārzemju eksperti dalījās pieredzē par koka apbūves priekšrocībām, specifiku, ilgtspēju, normatīvo regulējumu, Latvijas tirgus potenciālu ar mērķi veicināt daudzstāvu koka apbūvi Latvijā.

Forumu atklāja Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, uzsverot koka daudzstāvu apbūves pozitīvos aspektus – būvniecības ekoloģiskos, ilgtspējas un inovāciju aspektus, kā arī identificējot izaicinājumus, kas sagaida Latvijas koka apbūves sektoru – domāšanas veida maiņu, būvniecības risinājumu kvalitātes problēmas Latvijā, kas ir liels izaicinājums darbā ar lielas formas būvobjektiem kokrūpniecībā, kā arī pieprasījuma veicināšanu. Uzrunas par koka apbūves attīstību, eksportspēju un tirgus potenciālu Eiropā un Latvijā, kā arī par koka apbūves specifiku un vietējo izejmateriālu priekšrocībām turpināja Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un AS „Latvijas valsts meži" (LVM) pārstāvji.

Ar ārvalstu pieredzi daudzstāvu koka ēku projektēšanā un spēkā esošajiem būvnormatīviem un ugunsdrošības regulējumu daudzstāvu koka apbūvei dalījās eksperti no Francijas, Austrijas un Igaunijas, savukārt Latvijas eksperti no SIA “Cross Timber Systems”, SIA “MADE arhitekti”, SIA “Nordic Homes” un biedrības "Zaļās mājas" prezentēja dažādu inovatīvu materiālu un tehnoloģiju izmantošanu koka ēku būvniecībā, sniedza informāciju par sasniegumiem koka būvniecībā Latvijā un ieskicēja Latvijas koka apbūves tirgus potenciālu un nākotnes izaicinājumus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests iepazīstināja ar ugunsdrošības regulējumu koka apbūvei Latvijā un izaicinājumiem, kas saistīti ar šo jomu.

Nozīmīgākā koka apbūves forumā bija diskusija par būvniecības pieprasījumu kopumā, iespējām un nākamajiem soļiem daudzstāvu koka apbūves attīstībā, kas iespējami pateicoties Ministru kabineta apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”” – valdība lēmusi paplašināt koksnes būvizstrādājumu izmantošanu jaunu ēku būvniecībā. Diskusijā piedalījās pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, SIA “Cross Timber Systems”, SIA “Nordic Homes”, biedrības "Zaļās mājas" un Latvijas Koka būvniecības klastera.

Diskusijā secināts, ka koka būvniecības segments ir ar augstu eksportspējas potenciālu, taču koka daudzstāvu apbūve Latvijā ir vairāku gadu attīstības jautājums. Jārisina izglītības jautājumi, jo Latvijā trūkst koka konstrukciju inženieri, aktīvāk jādomā par jauno tehnoloģiju ieviešanu (piemēram, BIM), jāizstrādā rokasgrāmatas, lai šos būvnormatīvus izskaidrotu, kā arī jāmācās labā prakse no ārvalstīm. Svarīga ir sadarbība starp visām iesaistītajām pusēm (ražotājiem, zinātniekiem, projektētājiem un valsts institūcijām). Tā kā daudzstāvu būvniecība ir industriālā ražošana, tajā ir jāpiemēro pavisam citi projektu vadības un plānošanas principi. Šim jautājumam jāpieiet ļoti racionāli, jāizvērtē katra projekta specifika un nepieciešamība būvēt no koka. Lai mainītu tirgus prasības, ir jāceļ ēku apsaimniekošanas kvalitātes standarti.

Lai daudzstāvu koka apbūves sektors attīstītos ātrāk:

  • publiskam sektoram ir jārada pieprasījums. Valmieras pilsētas iniciatīva būvēt jaunus koka daudzdzīvokļu īres namus, ja būs pieejams finansējums, tika minēta kā pozitīvs piemērs;
  • Nozarei ar Ekonomikas ministriju aktīvi jāturpina darbs ar projektētājiem, izglītības iestādēm, pasūtītājiem (pašvaldībām un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”), finanšu iestādēm, organizējot vairāk pasākumus saistībā ar koka apbūvi. Kopīgos pasākumos ir jāuzrunā potenciālie klienti, radot labos piemērus un mainot sabiedrības domāšanu, kas balstās uz stereotipiem. Nozarei jāstrādā atbildīgi, jāattīsta inženiertehniskā joma un jāceļ kompetence, jo ar katru veiksmes stāstu pieprasījums augs!

Foruma noslēgumā EM pauda gandarījumu par veiksmīgo sadarbību ar būvniecības nozari un vienošanos ar VUGD par normatīvām izmaiņām koka ēku būvniecībā, kā arī informēja par būvniecības apjoma pieauguma prognozēm. Koka ēku būvniecība nākošos gados varētu veidot 1-3% būvniecības apjoma.

Koka apbūves foruma organizatori: Ekonomikas ministrija, Būvniecības valsts kontroles birojs, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Kokrūpniecības federāciju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

Ar "Būvniecības nedēļas 2017" Koka apbūves foruma materiāliem iespējams iepazīties BVKB mājaslapā: http://bvkb.gov.lv/lv/content/buvniecibas-nedela-2017.