Latvija prezentē savu tūrisma piedāvājumu OECD konferencē Parīzē

Šā gada 2.-3. oktobrī Parīzē, Francijā, notika Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Augsta līmeņa konference par ilgtspējīgu un iekļaujošu tūrisma politiku (OECD High Level Meeting on Tourism Policies for Sustainable and Inclusive Growth).

Latvijai kā jaunai OECD dalībvalstij dalība konferencē un tās ietvaros notiekošajā izstādē bija unikāla iespēja iepazīstināt Eiropas un Pasaules lielākos tūrisma nozares spēlētājus ar Latviju un mūsu dažādo tūrisma piedāvājumu.

Konferencē piedalījās tūrisma nozares valsts institūciju, nevalstiskā sektora un uzņēmumu pārstāvji no visām OECD dalībvalstīm, t.i. 35 valstīm, tai skaitā augstākā līmeņa vadība no tādiem tūrisma nozares “milžiem” kā Accor, AirBnB Inc., Trip Advisor LLC, TUI Group un citiem.

Konferences laikā Latvija kopā ar pārējām OECD dalībvalstīm pievienojās OECD “Paziņojumam par tūrisma politiku ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei”, kas akcentē pamatprincipus OECD valstu valdību īstenotajā tūrisma politikā un iezīmē virzienus OECD darbam tūrisma jomā turpmākajos gados.  Cita starpā Paziņojums pasvītro tūrisma nozares ievērojamo nozīmi uz OECD valstu ekonomiku izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

No Latvijas puses konferencē un izstādē piedalījās Ekonomikas ministrijas Specializētais atašejs OECD, nozares padomniece  Skaidrīte Rancāne-Slavinska un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamenta direktore Inese Šīrava, kas piedalījās diskusijās par valdības lomu tūrisma veicināšanā, globālajām tūrisma tendencēm, tūrisma ilgtspēju un ārvalstu investīciju piesaisti tūrisma nozarei.

Tūrisms ir viena no vadošajām pakalpojumu eksporta nozarēm Latvijā, kas, neskatoties uz vairākiem izaicinājumiem un satricinājumiem, stabili attīstās. 2016. gadā tūrisma tiešais ieguldījums Latvijas iekšzemes kopproduktā (IKP) ir aptuveni viens miljards EUR jeb 4,1% no IKP. Tūrisma netiešais ieguldījums kopā ar saistītajām nozarēm kopumā sastāda 9% no IKP. Tūrisms tieši veido 4% no kopējās nodarbinātības Latvijā (36 tūkstošus darba vietas), taču pastarpināti kopā ar saistošajām nozarēm tas veido 9% no Latvijas kopējās nodarbinātības un attiecīgi nodrošina gandrīz 79 tūkstošus darba vietu. Kopējais tūrisma eksports veido 783 miljonus EUR jeb 6% no visa Latvijas eksporta.

Evita Urpena, Ekonomikas ministrijas, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193