LIAA aicina uz starptautisku konferenci “Kā būt saistošam kultūras tūrisma galamērķim”

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 7. novembrī rīko starptautisku konferenci tūrisma nozarē strādājošajiem, kuras mērķis ir veicināt kultūras tūrisma attīstību Latvijā. Konference ir viena no būtiskām Eiropas izcilāko tūrisma galamērķu jeb EDEN (European Destinations of Excellence) projekta sastāvdaļām, kurā tiks paziņoti nacionālā konkursa “Kultūras tūrisms 2017” uzvarētāji.

Sarīkojumā, kas norisināsies Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, ar vērtīgiem priekšlasījumiem uzstāsies augsta līmeņa starptautiski eksperti. Uzmanības centrā būs tādi tūrisma nozarei svarīgi un EDEN projektā sevišķi akcentēti jautājumi kā ilgtspējīga tūrisma galamērķu attīstība, kultūras tūrisms – viens no populārākajiem tūrisma veidiem, kultūras mantojuma sasaiste ar radošajām industrijām, sekmējot kultūras tūrisma attīstību, muzejs – kā neatņemams kultūras tūrisma elements un tā attīstība modernajā pasaulē u. c.

Īpaša uzmanība konferencē tiks pievērsta pašam EDEN projektam un EDEN sadarbības tīklam, kurā, prasmīgi un enerģiski strādājot, tūrisma galamērķis bauda ne tikai papildu publicitāti, bet arī iegūst plašas pieredzes apmaiņas un sadarbības iespējas ar EDEN tīkla locekļiem. Par EDEN projekta nozīmību un turpmākajām iecerēm stāstīs EDEN sadarbības tīkla prezidents Havjers Lekjens.

Godājamo lektoru vidū būs arī radošo industriju un kultūras politikas stratēģijas eksperts Ragnars Sīls, teorētiķis un praktiķis Aivars Rūkels, ar kura tālredzīgu darbu Somas nacionālais parks Igaunijā kļuva par vienu no pirmajiem EDEN konkursu uzvarētājiem. Gados jaunā, bet starptautiski sevi jau apliecinājušā Ota Sarapū interešu lokā sevišķa vieta ir muzejiem. Eksperts dalīsies ar redzējumu par muzeju attīstību mūsdienu sabiedrībā un tās veiksmes nosacījumiem.

Par Latvijas materiālo kultūras pieminekļu mantojumu, bez kura nav iedomājama kultūras tūrisma attīstība mūsu valstī, pārskatu sniegs Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kultūras mantojuma politikas daļas vadītāja Baiba Mūrniece. Eiropas Savienībā 2018. gads ir izsludināts par kultūras mantojuma gadu. Kā šis gads varētu aizritēt Latvijā – arī par to uzzināsim no Baibas Mūrnieces.

Ar saviem pieredzes stāstiem konferencē dalīsies aizraujoši tūrisma un tūrismam tuvu nozaru speciālisti, aktualizējot jautājumus, kas saistās ar kultūras tūrisma izaicinājumiem un to pārvarēšanu. Uz pārdomām rosinās un uz sarīkojuma apmeklētāju jautājumiem atbildes sniegs dizaina studijas H2E radošā direktore Ingūna Elere, Tukuma muzeja vadītāja Agrita Ozola, tūrisma aģentūras “Skaistie skati” vadītāja Maija Freiberga, Liepājas Karostas pārstāvis, vēsturnieks Juris Raķis un ceļojošā festivāla “Vadātājs” idejas autors Edgars Šubrovskis.

Konferences izskaņā svinīgi tiks nosaukts EDEN nacionālā konkursa uzvarētājs un 4 tā sekotāji. Konkurss “Kultūras tūrisms 2017” tika izsludināts šā gada jūnijā un ieguva necerēti lielu atsaucību – vērtēšanas komisija saņēma vairāk nekā 20 pieteikumu. Uz konkursa 2. jeb nobeiguma kārtu tika izvirzīti 6 konkursa dalībnieki, ar kuriem vērtēšanas komisija iepazinās klātienē.

Konference notiks Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē, Palasta ielā 4. Šī vieta konferencei izraudzīta tādēļ, lai arī netieši uzsvērtu Latvijas kultūras mantojuma bagātību un tā sniegtās iespējas kultūras tūrisma attīstībā.

Konferencē aicināti piedalīties kultūras tūrisma nozarē strādājošie un tūrisma pakalpojumu sniedzēji, muzeju darbinieki, kultūras sarīkojumu organizatori un citi interesenti.

Eiropas izcilāko tūrisma galamērķu jeb EDEN projektu nodibinājusi un kopš 2006. gada īsteno Eiropas Komisija (EK). Projekta pamatā ir centieni sekmēt ilgtspējīga tūrisma attīstību, pievērst uzmanību Eiropas tūrisma galamērķu vērtībām, to daudzveidībai un kopīgajām iezīmēm. Latvija EDAN konkursā piedalās kopš 2007. gada, apliecinot savu tūrisma potenciālu ikvienā izsludinātajā konkursa tēmā.

Konference “Kā būt saistošam kultūras tūrisma galamērķim” sāksies plkst. 10.00, un piedalīšanās tajā ir bez maksas.

Pieteikšanās līdz 3. novembrim goo.gl/8UHwR5

Informācijai par lektoriem:

Havjers Lekjens (Xavier Lechien): EDEN sadarbības tīkla asociācijas prezidents (kopš 2014.gada)

 • Ieguvis bakalaura grādu sociālajā psiholoģijā Lježas universitātē un absolvējis Beļģijas izaugsmes treneru akadēmiju
 • Bijis Dērbijas pilsētas attīstības aģentūras direktors, šobrīd pētnieks Lježas Universitātē
 • Brīvprātīgais darbs: EDEN sadarbības tīkla vadīšana un teātra direktora pienākumi
 •  

Ots Sarapū (Ott Sarapuu): aģentūras “Motor” partneris (“Motor” radījusi teju pusi visu lielo Igaunijas muzeju)

 • Beidzis Tartu universitāti žurnālistikas, sabiedrisko attiecību, tirgzinības un uzņēmumu vadības specialitātē
 • Bijis starp radītājiem un vadījis starptautiskus apbalvojumus saņēmušo Tallinas Jūras muzeju
 • Vadījis Igaunijas nacionālās tūrisma organizācijas mārketinga nodaļu

 

Aivars Rūkels (Aivar Ruukel): EDEN projekta sociālo mediju vadītājs, lektors un studentu pētniecisko darbu vadītājs Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātē

 • Beidzis Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāti
 • Tūrisma pakalpojumu (tirgzinība, ekskursiju vadītājs, gids) sniedzējs, mazo un vidējo uzņēmumu komersants 
 • Igaunijas Ekotūrisma asociācijas priekšsēdētājs (uzmanība vērsta uz dabas bagātību un kultūras mantojuma izmantošanu ilgtspējīga tūrisma nodrošināšanā)

 

Ragnars Sīls (Ragnar Siil): ES – Austrumvalstu partnerības eksperts kultūras un radošuma programmā

 • Ieguvis politikas zinātņu maģistra grādu Tartu universitātē, šobrīd – zinātņu doktora studijas Igaunijas Biznesa skolā
 • Dibinājis un vada “Creative Lab”, kas sekmē valsts un pašvaldību iestāžu, kultūras institūciju un biznesa uzņēmumu stratēģisko plānošanu, radošās industrijas sasaistot ar kultūras attīstību un uzņēmējdarbību un veidojot radošu vidi
 • Izveidojis radošo industriju kompetenču centru un izstrādājis bakalaura un maģistra grāda piešķiršanas kritērijus radošajās industrijās
 • ES padomdevējs Ukrainas un Gruzijas kultūras politikas izstrādē
 • Igaunijas kultūras politikas vadlīniju (līdz 2020. gadam) izstrādes eksperts u.c.

Baiba Mūrniece: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kultūras mantojuma politikas daļas vadītāja

 • Iegūts bakalaura grāds mākslās Latvijas Kultūras akadēmijā un maģistra grāds sabiedrības vadībā Latvijas Universitātē
 • Valsts Kultūrkapitāla fonda padomes locekle, kultūras mantojuma ekspertu padomes priekšsēdētāja

 

Informācijai par par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs ir vecākais publiskais muzejs Latvijā un Baltijā, kā arī viens no vecākajiem Eiropā (dibināts 1773. gadā). Muzejs atrodas Vecrīgā, ievērojamā 13.–20. gs. arhitektūras piemineklī – Rīgas Doma ansamblī. 

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs izveidojies par vienu no lielākajām kultūrvēsturiskā mantojuma krātuvēm Latvijā. Tajā ir vairāk nekā 500 000 priekšmetu, kas sistematizēti aptuveni 80 kolekcijās. 

Kolonnu zāle celta pilsētas bibliotēkas vajadzībām bijušā Doma klostera austrumu spārna otrajā stāvā. Tā uzskatāma par vienu no izcilākajām klasicisma sabiedriskajām telpām Rīgā.

Informāciju sagatavojusi Inta Briede, vecākā eksperte
Tūrisma produktu attīstības nodaļa
Tūrisma departaments
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tālrunis: +371 67039445
E-pasts: inta.briede@liaa.gov.lv(link sends e-mail)