LIAA sadarbosies ar Lietuvas Zinātnes, inovācijas un tehnoloģiju aģentūru

2018. gada 8. jūnijā

Lai sekmētu sadarbību un nodrošinātu regulāru savstarpēju informācijas apmaiņu inovācijas procesu un tehnoloģiju pārneses aktivitāšu jomā, š.g. 8.jūnijā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Lietuvas Zinātnes, inovācijas un tehnoloģiju aģentūra (Agency for Science, Innovation and Technology of Lithuania - MITA) parakstīja līgumu par sadarbību.

“LIAA sadarbībā ar MITU iesaistīsies dažādās inovācijas procesa sekmēšanas un tehnoloģiju pārneses aktivitātēs, sniedzot abu valstu uzņēmējiem un zinātniekiem nepieciešamo informācijas un kompetenču atbalstu, kas nākotnē varētu veicināt Latvijas un Lietuvas inovācijas atpazīstamību ārvalstīs un rezultēties ar starptautiskiem konkurētspējīgiem tehnoloģiju pārneses projektiem,” parakstot līgumu, norādīja LIAA direktors Andris Ozols.

Sadarbības līgums paredz regulāru informācijas apmaiņu un atbalstu Baltijas inovācijas sistēmas izveidē, sagatavojot pārskatu par inovācijas sistēmu dalībniekiem – pētniecības organizācijām, valsts un zinātniskajiem institūtiem, iniciatīvām un projektiem Latvijā un Lietuvā. Sadarbības ietvaros plānots organizēt kopīgus pasākumus, lai nodrošinātu inovācijas sistēmas dalībnieku sadarbību, kā arī veicinātu sabiedrības informētību par uzņēmēju un zinātnieku sadarbību un tehnoloģiju pārneses projektiem.

„Mēs ļoti priecājamies sadarboties ar LIAA, lai tādējādi veicinātu abu valstu uzņēmēju iesaisti un sadarbību pētniecības un attīstības aktivitātēs un sekmētu starptautisko sadarbību. Šī partnerība Baltijas jūras reģionā sniedz daudz iespēju sadarboties, dalīties ar labās prakses piemēriem ilgtspējīgas inovācijas ekosistēmas izveidē. Cieša sadarbība starp kaimiņvalstīm – Lietuvu un Latviju – ir labs ceļš uzņēmējdarbībai Eiropas un Austrumu tirgos”, sadarbības līguma nozīmi uzsvēra MITA direktors, Kestutis Šetkus ( Kęstutis Šetkus).

MITA (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra)– Lietuvas Zinātnes, inovācijas un tehnoloģiju aģentūra, kas nodrošina bezmaksas pakalpojumus uzņēmējdarbības, zinātnes un valsts sektora klientiem, kas interesējas par iespējām attīstīt sadarbību ar starptautiskiem partneriem. Izveidota 2010.gadā ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbību. MITA ir Lietuvas Ekonomikas ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā.

Papildu informācija:
LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļa,
Tālrunis: 67039472