Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī

13.03.2020.
Papildināts: 16.03.2020.

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz:

ir noteikti epidemioloģiskās drošības un citi pasākumi.

Ar tiem var iepazīties Ministru Kabineta mājaslapā.