Par dalību starptautiskās izstādēs maksājuma pieprasījumus LIAA varēs iesniegt līdz š.g. 2.maijam

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) informē, ka programmā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” maksājuma pieprasījumi tiks pieņemti līdz 2018. gada 2. maijam (ieskaitot) par darbībām, kas veiktas līdz 2018. gada 30. aprīlim (ieskaitot).

Maksājumu pieprasījumu pieņemšanas pārtraukšana saistīta ar Latvijas uzņēmumu un biedrību lielo aktivitāti, izmantojot ERAF projektā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” pieejamo grantu finansējumu. Projekta ietvaros ir noslēgti 1640 līgumi par atbalsta sniegšanu.

Vidēji mēnesī pieprasītais un saņemtais finansiālais atbalsts sastāda ~ 650 000 EUR apmērā. Kopā programmā izmaksāts (2685 maksājuma pieprasījumiem) vai ir rezervēts (420 iesniegtajiem maksājuma pieprasījumiem) atbalsts par kopējo summu 13 257 766 EUR apmērā:

  • par dalību starptautiskajās izstādēs - 8,6 milj. EUR;
  • par dalību biedrību organizētajās tirdzniecības misijās - 3,5 milj. EUR;
  • par dalību starptautiskajās konferencēs, semināros - 0,5 milj. EUR;
  • par produktu atbilstības novērtēšanu (sertificēšanu) - 0,5 milj. EUR.

Projektu iesniegumu pieņemšana programmā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” tika uzsākta 2016.gada 15.martā. Projektā kopējais pieejamais finansējums grantiem - 15 388 408 EUR.

Projektā atlikušais finansējums ir 2 130 641 EUR, kas, pēc LIAA aprēķiniem ir pietiekošs, lai apmaksātu maksājumu pieprasījumus, kas tiks iesniegti līdz 2018.gada 2. maijam par aktivitātēm, kas notikušas līdz 2018.gada 30.aprīlim.

LIAA turpinās uzņēmumiem sniegt konsultācijas par ārējiem tirgiem un biznesa partneru atrašanu, izmantojot LIAA un LIAA pārstāvniecību pakalpojumus. LIAA arī turpinās organizēt plānotos nacionālos stendus, sedzot nacionālā stenda organizatoriskos izdevumus (izstādes platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē) 100% apmērā, kā arī turpinās organizēt tirdzniecības misijas un citus eksporta atbalsta pasākumus. Pēc 2018.gada 30. aprīļa uzņēmumiem, kas piedalās LIAA organizētajos pasākumos, vairs netiks segti ceļa izdevumi.

Minētie LIAA atbalsta pakalpojumi tiks sniegti uzņēmumiem, ar kuriem noslēgts Līgums par atbalsta saņemšanu, un tiks uzskaitīts sniegtais de minims atbalsts, kā līdz šim.

Papildinformācija:
Vineta Vilistere-Lāce, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tālrunis: +371 67039472
E-pasts: vineta.vilistere@liaa.gov.lv