Paziņojums par Eiropas izcilāko tūrisma galamērķu jeb EDEN konkursu “Kultūras tūrisms 2017”

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izsludina Eiropas izcilāko tūrisma galamērķu jeb EDEN konkursu, kura tēma ir kultūras tūrisms.

EDEN (European Destinations of Excellence) projektu dibinājusi un kopš 2006. gada īsteno Eiropas Komisija (EK). Šā gada konkursa mērķis ir veicināt kultūras tūrisma piedāvājumu, kura pamatā ir materiālās kultūras vērtības (kultūrvēsturiskais mantojums vai mūsdienu kultūras bagātība, piemēram, vēstures vai arheoloģijas pieminekļi, rūpnieciskie objekti, muzeji, teātri, galerijas, mūsdienu arhitektūras būves, moderni pilsētu kvartāli u. c.).

EDEN šā gada nacionālās atlases žūrijas vadītāja, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Tūrisma departamenta direktore Inese Šīrava uzsver: “Latvijas tūrisms iepriekšējos EDEN konkursos ir startējis ļoti veiksmīgi un interesanti. Ticu, ka tā būs arī šoreiz. Vēlos iedrošināt tūrisma galamērķus pieteikties konkursā. Iegūsiet gan papildu publicitāti, gan varēsiet paši pārliecināties par to, kas sasniegts un ko vēl vajadzētu izdarīt, lai tūrisma piedāvājums kļūtu aizvien kvalitatīvāks un saistošāks.”

Tūrisma galamērķu piedāvājuma novērtējumā galvenie kritēriji palikuši nemainīgi un atbilst Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēm. Konkursa uzmanības centrā ir – piedāvājuma kvalitāte, ilgtspēja, individualizācija, augsta pievienotā vērtība, tūristu iesaiste un iespēja tūristiem apgūt jaunu pieredzi.

Ilgtspējas faktors tiek uzskatīts par īpaši svarīgu. Domājot par konkurētspējīgu tūrisma produktu izveidi, tūristu skaita pieaugumu un viņu tēriņu palielināšanos, nedrīkst aizmirst sabalansētību ar vides un vietējo cilvēku dzīves atbilstīgu attīstību.

Vērtējot tūrisma produktus no ilgtspējas viedokļa, ir svarīgi, kāds ir to ieguldījums vietējā ekonomikā, kā tie ietekmē sociālo jomu (piemēram, vai tiek radītas jaunas darba vietas, izveidota no jauna vai uzlabota infrastruktūra), vai tiek gādāts par vietējās dabas saglabāšanu, cik rūpīgi tiek saudzētas kultūras vērtības un cik prasmīgi tās ir iekļautas tūrisma produktos.

Tāpat kā iepriekšējos konkursos, arī šajā gadā dalībnieku vidū tiek gaidīti maz zināmi taču strauji augoši tūrisma galamērķi, kuri vēlas iet savu, varbūt netradicionālu attīstības ceļu, vedot tūristus nost no iemītām takām (off – the beaten track) .

Konkursā aicinātas piedalīties pašvaldības, to struktūrvienības un pašvaldību aģentūras un citas organizācijas, kuras nodarbojas ar galamērķa tūrisma attīstību. Lai piedalītos konkursā, kultūras tūrisma piedāvājumam ir jābūt pieejamam jau vismaz divus gadus, t. i., tam jābūt izveidotam līdz 2015. gada janvārim. Kultūras tūrisma piedāvājumam ir jāatbilst noteiktiem – vispārējiem un specifiskiem – kritērijiem.

Konkurss “Kultūras tūrisms 2017” norisināsies divos posmos. Līdz šā gada 20. jūlijam LIAA Tūrisma departaments gaidīs konkursa pieteikumus. Tos novērtēs LIAA direktora apstiprināta žūrijas komisija, kas uz konkursa otro kārtu izvirzīs piecus labākos pieteikumus. Ar šiem tūrisma produktiem žūrijas komisija iepazīsies klātienē.

Katrs pieteikums tiks vērtēts pēc nolikumā definētajiem kritērijiem.

Pēc rezultātu apkopošanas tiks nosaukts nacionālā konkursa uzvarētājs un četri veiksmīgākie konkursa dalībnieki jeb uzvarētāja sekotāji. Apbalvošanas ceremonija notiks Tūrisma Foruma laikā, kurā starptautiski eksperti īpašu uzmanību veltīs EDEN projektam un tā sniegtajām iespējām Latvijas tūrisma nozarē strādājošajiem.   

Pieciem labākajiem kultūras tūrisma galamērķiem, t. i., uzvarētājam un četriem sekotājiem tiks nodrošinātas publikācijas Latvijā, bet uzvarētājam – vēl papildus arī publikācijas Lietuvā un Igaunijā.

Uzvarētājs savās mārketinga aktivitātēs būs tiesīgs izmantot Eiropas Komisijas (EK) izstrādāto EDEN logo. Uzvarētājam būs iespēja piedalīties EDEN iepriekšējo gadu uzvarētāju sadarbības tīkla aktivitātēs Latvijā un Eiropā, kā arī apmeklēt EK rīkotos pasākumus EDEN sadarbības tīkla dalībniekiem. EK rīkos arī apbalvošanas ceremoniju visiem nacionālo konkursu uzvarētājiem.

Pretendentiem jāaizpilda pieteikuma anketa un tā jāiesniedz līdz 2017. gada 20. jūlijam plkst.15 LIAA, Pērses ielā 2, Rīgā, LV 1442 personīgi vai pa pastu vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisku parakstu uz e-pastu kristine.mickane@liaa.gov.lv

Papildu informācija: kristine.mickane@liaa.gov.lv; tālr. + 371 67039445.

EDEN konkursa nolikums

Pieteikuma anketa EDEN konkursam

Informāciju sagatavojusi Inta Briede,  vecākā eksperte
Tūrisma produktu attīstības nodaļa
Tūrisma departaments
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tālrunis: +371 67039445