POLARIS seminārs + meistarklase “Kā piesaistīt investorus un attīstīt uzņēmējdarbības vidi Rīgas plānošanas reģionam”

2018. gada 6. decembrī

Otrdien, 2018. gada 4. decembrī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbojoties ar Ādažu novada pašvaldību organizēja semināru Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām, par ārvalstu investīciju piesaisti un nepieciešamajiem priekšnosacījumiem uzņēmējdarbības vides jomā Rīgas plānošanas reģionā.

Semināra ietvaros, kopā ar nozares profesionāļiem tika apskatīti aktuālie jautājumi par nosacījumiem un kritērijiem, kas ir būtiski lēmuma pieņemšanā no ārvalstu investoru puses vērtējot pašvaldību piedāvājumus un Latvijas uzņēmējdarbības vidi.

Seminārs Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām, ievada semināru ciklu, kura mērķis ir veicināt plānošanas reģionu sadarbību un prioritāro mērķu definēšanu ārvalstu investoru piesaistei un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai. Kā viens no plānotajiem semināru rezultātiem ir kopīgu mārketinga aktivitāšu organizēšana, lai nodrošinātu reģionu atpazīstamību potenciālajiem investoriem. 

Sekojoši semināri tiks organizēti arī Vidzemes plānošanas reģionā, Kurzemes  plānošanas reģionā, Zemgales plānošanas reģionā un Latgales plānošanas reģionā.    

Dalībniekiem bija iespēja dzirdēt vērtīgas prezentācijas par investora lēmuma pieņemšanas procesu veikt investīcijas un kādi ir galvenie izvēles kritēriji, par pašvaldību darījumu sarunām ar investoriem, par pašvaldību rīkiem un iespējām uzlabot investīciju un uzņēmējdarbības vidi, kā arī bija unikāla iespēja dzirdēt uzņēmuma SIA Orkla Confectionery&Snacks Latvija valdes priekšsēdētāja Toma Didrihsona pieredzes stāstu.

Semināra laikā vairākkārtīgi tika uzsvērts, ka mērķa sasniegšanai ir būtiska savstarpējā sadarbība un spēja sadarboties gan savstarpēji starp pašvaldībām un institūcijām, gan pašvaldībām ar uzņēmumiem.

Semināra noslēguma daļā tika novadīta meistarklase, kuras laikā tika identificēti prioritārie Rīgas plānošanas reģiona novadu sektori, uzņēmumi un noteiktas konkurētspējas priekšrocības.

Rīgas plānošanas reģionā tiek radīts 67,5% no Latvijas IKP, kas parāda šī reģiona būtisko nozīmi kopējā Latvijas ekonomikā. Šajā teritorijā ir vairāk nekā 30 tūkstoši uzņēmumu ar ārvalstu kapitālu, ko iespējams palielināt, mērķtiecīgi gatavojot piedāvājumus potenciālajiem investoriem un atbalstot jau esošo uzņēmumu paplašināšanos, izceļot reģiona stiprās puses, piemēram, spēcīgi ražošanas uzņēmumi, transporta un loģistikas infrastruktūra, ekonomiski aktīvo iedzīvotāju koncentrācija un citi. Katram novadam vai pilsētai ir savas unikālās priekšrocības, kas jāapzinās un jāizceļ.

LIAA izsaka lielu paldies Ādažu novada domes priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam par atsaucību, interesi un pretimnākšanu semināra organizēšanai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktoram Raivim Bremšmitam, juristei, sertificētai mediatorei, Ārvalstu investoru padomes Nodokļu politikas un administrēšanas darba grupas vadītājai, biedrības “Integrētā mediācija Latvijā” valdes priekšsēdētājai Baibai Strupišai, Oaklins M&A Baltics partnerei Valērijai Lieģei par vērtīgām, interesantām, piesātinātām un izglītojošām prezentācijām, SIA Orkla Confectionery&Snacks Latvija valdes priekšsēdētājam Tomam Didrihsonam par interesi dalīties uzņēmuma pieredzes stāstā, kā arī Rīgas plānošanas reģionam par iesaistīšanos un vēlmi turpināt sadarbību ar LIAA.

Papildus informācija:
Ģirts Blumers
Projektu attīstības nodaļa
Tālrunis: 67039469
E-pasts: girts.blumers@liaa.gov.lv