Turpinām nodrošināt pakalpojumus attālināti

Informācija medijiem
2020. gada 19. martā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, ir ieviestas izmaiņas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) ikdienas darbā. LIAA turpina nodrošināt savu pakalpojumu sniegšanu esošajiem un potenciālajiem klientiem, koordinējot aktivitātes attālināti, līdz ar to ir mainīta komunikācijas forma, lai mazinātu iespējamos riskus, bet joprojām pieejams pakalpojumu klāsts.

Tiek sniegtas konsultācijas un atbalsts uzņēmējiem un zinātniekiem, kā arī turpinās projektu izvērtēšana, līgumu slēgšana un atbalsta maksājumu veikšana. Šobrīd LIAA iesaistās arī tiešsaistes hakatona “Hackforce” organizēšanā ar mērķi meklēt risinājumus koronavīrusa krīzes radītajiem izaicinājumiem.

LIAA Investīciju projektu departaments fokusējas uz komunikāciju ar esošiem klientiem, lai monitorētu esošās situācijas ietekmi uz uzņēmumu darbību un apkopotu nepieciešamos soļus, lai mazinātu negatīvo seku iestāšanos. Paralēli tiek nodrošināta esošo klientu apkalpošana attālināti, nodrošinot tiem visus pakalpojumus, kas ir nepieciešami no uzņēmumu un potenciālo sadarbības partneru puses. Otrs būtiskais virziens ir proaktīvo investīciju projektu identificēšana. Sīkāku informāciju iespējams iegūt, rakstot uz invest@liaa.gov.lv.

Tūrisma nozarē šis periods parasti ir aktīvākais laiks vizīšu un dažādu tūrisma vecināšanas pasākumu organizēšanai. Esošajā situācijā tie tiek pārcelti vai atcelti, tā vietā notiek darbs pie aktivitāšu plāna izstrādes pēckrīzes periodam, kā arī plānotas mārketinga kampaņas, kas būs aktuālas, atgūstoties no krīzes. Notiek regulāra saziņa ar kolēģiem citās Eiropas valstīs par risinājumiem nozares atbalstam, un LIAA ir iesaistīta priekšlikumu sniegšanā Ekonomikas ministrijas veidotā nozares krīzes plāna izstrādē, kas paredz tūlītēju atbalstu tūrisma uzņēmumiem šajā smagajā situācijā.

LIAA Biznesa inkubatori fokusējas uz atbalsta sniegšanu saviem dalībniekiem – pakalpojumu līdzfinansēšana un grantu izmaksa noritēs kā līdz šim, apmācības, meistarklases un semināri tiek organizēti attālināti vai pārcelti uz nenoteiktu laiku. Sīkāku informāciju iespējams iegūt, sazinoties ar konkrēto LIAA Biznesa inkubatoru. Tāpat līdz 20.martam turpinās pieteikumu pieņemšana inkubācijas atbalstam 14 biznesa inkubatoros, savukārt pirmsinkubācijai atsevišķos inkubatoros – nepārtraukti. Sīkāka informācija pieejama LIAA mājaslapā:  http://www.liaa.gov.lv/lv/aktualitates/vel-divas-dienas-iespejams-pietei....

LIAA Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments sniedz konsultācijas attālināti, kā arī paralēli uzņēmēji ir aicināti sazināties ar LIAA, lai informētu par uzņēmējdarbības stāvokli, problēmām un primārajām vajadzībām, lai, tiklīdz būs izstrādāti valsts atbalsta instrumenti un risinājumi, spētu par tiem operatīvi informēt. Saziņai saistībā ar eksporta jautājumiem var izmantot e-pastu eksporta.nodala@liaa.gov.lv. LIAA ārējās ekonomiskās pārstāvniecības ir gatavas turpināt darbu un konsultēt gan vietējos, gan ārvalstu uzņēmējus par situācijas izmaiņām un to ietekmi – gan Latvijā, gan katra pārstāvētās valsts teritorijā. Papildu tam pārstāvniecības pēta citu valstu krīzes norisi, paveikto tās pārvarēšanā, kā arī analizē radīto ietekmi uz biznesu teritorijās, kurās krīze jau ir mazinājusies. Ja rodas jautājumi par konkrētu valsti, droši sazinieties ar pārstāvniecībām. Pārstāvniecību kontakti pieejami LIAA mājaslapā: www.liaa.gov.lv/lv/par-liaa/parstavniecibas-arvalstis/latvijas-arejas-ek....

Visi LIAA pakalpojumi, tajā skaitā konsultācijas, tiek sniegtas elektroniski un pieejamas līdzšinējā apjomā. Klienti var sazināties ar LIAA gan rakstot e-pastu uz jautajumi@liaa.gov.lv, gan zvanot pa tālruni +371 67039499.

LIAA aicina regulāri ielūkoties portāla www.labsoflatvia.com ziņu sadaļā un gūt motivāciju sadaļās Iedvesmas stāsti un Resursi.

Papildu informācija:
LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālrunis: +371 67039405
E-pasts: prese@liaa.gov.lv