Uzņēmējdarbības sekmēšanai reģionos precizēta biznesa inkubatoru atbalsta programma

2018. gada 18. janvārī

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību reģionos, valdība atbalstījusi grozījumus reģionālo biznesa inkubatoru un radošo industriju inkubatora atbalsta programmā, precizējot koprades telpu izmantošanas nosacījumus biznesa inkubatoros, uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumu organizēšanu, kā arī publiskojamo informāciju par projekta īstenošanu.

Grozījumi atbalsta programmā precizē biznesa inkubatoru koprades telpu izmantošanas iespējas, paredzot visiem klientiem (pirmsinkubācijas/inkubācijas) izmantot inkubatora telpas, balstoties uz vienādiem to izmantošanas principiem. Līdz ar to koprades telpu atbalsta finansējuma intensitāte gan inkubācijā, gan pirmsinkubācijā ir vienāda - 100 % apmērā.

Lai nodrošinātu efektīvu pakalpojumu (pasākumu) saņemšanu attiecībā uz uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumu organizēšanu, programmā noteikts, ka līgumos, kurus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) slēdz ar piegādātājiem un pakalpojuma sniedzējiem par uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumu organizēšanu, avansa maksājumus var paredzēt līdz 50 % no attiecīgā līguma summas.

Tāpat paredzēts LIAA pienākums publiskot informāciju par biznesa inkubatoru programmas īstenošanu, lai publiskotu informāciju par tiem gala labuma guvējiem, kuri biznesa inkubatoru programmas ietvaros ir saņēmuši atbalstu (noslēgts līgums par pirmsinkubācijas vai inkubācijas atbalsta saņemšanu).

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” īstenošanas noteikumi”” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Biznesa inkubatoru programmas ietvaros 15 biznesa inkubatori visā Latvijā - 14 reģionālie biznesa inkubatori un viens radošo industriju inkubators Rīgā -  sniedz atbalstu fiziskām personām un komersantiem, nodrošinot uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi (koprades telpas), konsultācijas, apmācības un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantus.

Līdz šim ir novērota liela jauno uzņēmēju un biznesa ideju autoru interese par iespēju saņemt atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai vai konkurētspējīgai attīstībai inkubācijas vai pirmsinkubācijas atbalsta veidā. Pirmajā inkubācijās gadā kopumā saņemti 756 pieteikumi, no kuriem 562 komersanti saņēmuši atbalstu inkubācijas vai pirmsinkubācijas atbalsta veidā.

Arī šogad turpinās jauno komersantu uzņemšana biznesa inkubatoros, informācija par pieteikšanās kārtību atrodama LIAA mājaslapā, kā arī iespējams pietiekties uz konsultāciju attiecīgajā biznesa inkubatorā.

Papildu informācija par biznesa inkubatoriem un veiksmīgākajiem projektiem - publikācija LIAA reģionālie biznesa inkubatori un radošais inkubators.

Papildu informācija par biznesa inkubatoru veiksmīgākajiem projektiem.

Radošo industriju biznesa inkubatorā SIA “Solfegio radījusi aplikāciju mūzikas apguvei skolās, kas palīdz skolotājam ātri un vienkārši sniegt skolniekiem kolektīvās muzicēšanas pieredzi (spēlēšana ansamblī/grupā). Speciāli skolām pielāgotas populārās un klasiskās mūzikas dziesmas. Skolotājs un skolnieki var dzirdēt dažādus dziesmas instrumentus un vokālu atsevišķi, redzēt notis katram audio celiņam, apgūt nošu pierakstu un ritmu, trenēties muzicēt kopā. Skolotājs var veltīt uzmanību skolniekiem, jo vairākus organizatoriskus un tehniskus ansambļa vadīšanas jautājumus nodrošina aplikācija. Savukārt, skolnieki, izmantojot aplikāciju, var turpināt trenēties mājās, saglabājot klases situāciju. 2017. gadā uzņēmums ieguvis 3.vietu Creative Business Cup nacionālajā finālā.

Liepājas biznesa inkubatorā SIA “Airboard radījis start-up produktu - pasaulē mazāko cilvēka pilotējamo lidaparātu (maksimālais ātrums – 45 km/h, augstums - 2-3 m, distance – 10 km, maksimālais svars – 110 kg). Tas ir līdzīgs lidojošam segvejam - dēlim ar astoņiem propelleriem sānos, un cilvēks uz tā pārvietojas ar sava svara svārstībām. Ideja par šāda transportlīdzekļa izgatavošanu Elvisam Straupeniekam – 17 gadus jaunam uzņēmējam, kurš pie šīs idejas strādājis jau kopš 12 gadu vecuma. Trīs gadus viņš pašmācības ceļā datorā apguvis 3D modelēšanu.

Madonas biznesa inkubatorā veiksmīgi attīstās SIA “Miittech, kura pamatdarbība ir CRM sistēmu veidošana un webdizains. Savukārt Valmieras biznesa inkubatorā SIA “EchoTech radījis sporta analītikas instrumentu sporta komandām, kas balstīts uz IT un datu pārraides tehnoloģijām.

Informāciju sagatavoja:
Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv
Web: www.em.gov.lv