Uzņēmēju tirdzniecības misija ekonomikas ministra Arvila Ašeradena vizītes ietvaros Kuveitā

Tirdzniecības misija ir atcelta!

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmējus pieteikties tirdzniecības misijai uz Kuveitu, kas norisināsies ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra Arvila Ašeradena vizītes ietvaros 2016. gada 27.-28. novembrī (vizītes norises laiks var mainīties).

Pēc Starptautiskā Valūtas fonda aplēsēm 2015. gadā iekšzemes kopproduktā uz vienu cilvēku Kuveita ierindojas 4 . vietā pasaulē. Tā ir trešā lielākā naftas eksportētāja. Kuveitas minerālo produktu izvedums veido 90% no eksporta kopapjoma. Kuveita pārsvarā importē transportlīdzekļus, mašīnas un iekārtas, dārgakmeņus, metālu izstrādājumus, medikamentus un mēbeles, kā arī labību un piena produktus. Latvijas tirdzniecības (pārsvarā preču) apgrozījums ar šo Tuvo Austrumu valsti ir neliels. Kuveita ir Latvijas 97. lielākais tirdzniecības partneris. Preču eksports 2015. gadā bija 3,1 milj. eiro, bet imports - tikai 0,3 milj. eiro. Latvija uz Kuveitu galvenokārt eksportē kūdru un kokmateriālus.

Tirdzniecības misiju organizēs LIAA ciešā sadarbībā ar Kuveitas uzņēmēju organizācijām. Vizītes laikā plānotas divpusējās uzņēmēju tikšanās un biznesa forums.

Lūdzam interesentus dalībai uzņēmēju delegācijā pieteikties iespējami drīz, bet ne vēlāk kā līdz 2016. gada 7. novembrim, aizpildot dalībnieku Pieteikuma anketu angļu valodā. Aizpildīto anketu lūdzu sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi valsts.vizites@liaa.gov.lv un oriģinālu lūdzu nogādāt LIAA (Pērses iela 2, Rīga, LV-1442).

Uzņēmumiem jāsedz ar vizīti saistītie izdevumi (aviobiļete, vietējais transports, naktsmītnes, biznesa pasākumu un organizatoriskie izdevumi).

  • Aviobiļetes Rīga-Kuveita-Rīga: ~500 Eiro par personu;
  • Viesnīca: 1 nakts ~200 EUR par personu;
  • Uzņēmēju darba programmas nodrošināšana vizītes laikā: ap 350 EUR (vietējais transports, telpu īre, biznesa partneru piesaiste, reprezentatīvie un citi izdevumi programmas ietvaros).

Visas izmaksu pozīcijas un summas ir provizoriskas.

Komersanti var pretendēt uz atbalstu savu darbinieku aviobiļešu iegādei LIAA organizētajā vizītē iesniedzot projektu LIAA administrētajā Eiropas Savienības fondu programmā projektu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana".

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Papildinformācija par atbalsta programmu.

Par uzņēmuma iekļaušanu delegācijas sastāvā un precīzām vizītes izmaksām informēsim Jūs pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Kontaktinformācija:
Jūlija Marcinska, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29568855
Fakss: +371 67039401
E-pasts: julija.marcinska@liaa.gov.lv

Iezīmes: