Vai tavs uzņēmums ir 21. gadsimta uzņēmums?

Līdz ar straujo tehnoloģiju attīstību globālā ekonomika un tradicionālā uzņēmējdarbība neizbēgami piedzīvo pārmaiņas. Tradicionālajiem uzņēmumiem nākas saskarties ar ne vienu vien izaicinājumu: jaunās tehnoloģijas atvieglo ienākšanu tirgū jauniem uzņēmumiem, klientu vēlmes mainās, bet konkurence pieaug, liekot mēroties spēkiem ar uzņēmumiem, kuru darbība jau sākotnēji tikusi balstīta mūsdienu tehnoloģijās. Lai spētu pielāgoties, uzņēmumiem jāmainās. Lūk, piecas pazīmes, ko Finanšu nozares asociācijas eksperti izceļ īpaši un, kas liecina, ka uzņēmums iet pareizo pārmaiņu ceļu un ir 21. gadsimta uzņēmums.

Nepārvarama vēlme augt un attīstīties
21. gadsimta uzņēmumi izceļas ar nebijuša mēroga ambīcijām aptvert arvien jaunas tirgus nišas un uzņemties pat visneiedomājamākos biznesa izaicinājumus. Tieši šī aizraušanās ar nemitīgu izaugsmi un alkas pārvarēt dažādas grūtības raksturo mūsdienu uzņēmumus un ir tikpat svarīgas kā vēlme sasniegt līderpozīcijas tirgū. Nepārvaramā vēlme augt un attīstīties 21. gadsimta uzņēmumiem ļauj skaidrāk saskatīt tirgus realitāti un ieraudzīt tās šķietami nenovērtētās vai nepamanītās biznesa nišas, kurās vēl ir iespējams ielauzties. Uzņēmumi, kuri aizraujas ar izaugsmi un visur meklē iespējas, piemērojot radošus biznesa risinājumus, izgriež pogas tradicionālajiem uzņēmumiem ar standarta biznesa pieeju. Tādēļ, ja tavs uzņēmums iet šo ceļu, vari būt drošs, ka tas attīstās kopsolī ar laiku.

Iekāpšana “klienta kurpēs”
Vēsturiski tradicionālās uzņēmējdarbības fokusā ir bijusi klienta vajadzību apmierināšana, apkalpošana un vēlmju piepildīšana. 21. gadsimta uzņēmumam turpretī ir pilnīgi jauna partnerības paradigma, kas nosaka attiecības ar klientiem. Proti, uzņēmums, radot produktus vai pakalpojumus, nodrošinot servisu u. tml., iekāpj “klienta kurpēs”. Šāda pieeja sniedz nebijušas iespējas ieraudzīt un izprast to, kas klientam visvairāk vajadzīgs, ļaujot uzņēmumam radīt pilnībā pieprasījumam atbilstošus produktus un pakalpojumus. Klientus piesaista un notur tādi uzņēmumi, kuri pasauli redz sava klienta acīm. Kāpēc gan lai tu neatbalstītu uzņēmumu, kuru pārstāvošie cilvēki domā no tavas perspektīvas un pilnībā izprot tavas vēlmes un vajadzības?

Produkti un pakalpojumi, kas rada unikālu pieredzi klientiem
Apzinoties, ka mūsdienu patērētājam ir ļoti augstas ekspektācijas un vēlme gūt tikai vislabāko pieredzi neatkarīgi no produkta vai pakalpojuma, 21. gadsimta uzņēmumi tiecas saviem klientiem piedāvāt pakalpojumus un preces, kas sniedz unikālu, nebijušu pieredzi. Digitalizācija un automatizācija ir šīs “pieredzes ekonomikas” pamats. Tas nozīmē ne tikai izmantot IT iespējas, lai radītu digitālus produktus un pakalpojumus, ko piedāvāt saviem klientiem, bet arī biznesa procesu un pieprasījuma analīzi, kas ļauj labāk izprast klienta vēlmes, efektīvākos kanālus to sasniegšanai u. c.

Nemitīgas inovācijas
Inovatīvi produkti vien mūsdienās diemžēl nesniedz pietiekamas priekšrocības, lai konkurētu globālajā tirgū. Tā vietā, lai paļautos tikai uz inovāciju departamentu, kas domā par jaunu produktu radīšanu, 21. gadsimta uzņēmumā  inovācijas tiek integrētas itin visur. Tas nozīmē ieviest inovācijas visās biznesa jomās, to skaitā loģistikas, pārdošanas un administratīvajos procesos, stratēģiskajā plānošanā un klientu apkalpošanā un piesaistē. Tieši šāda daudzdimensionāla pieeja ļauj palielināt uzņēmuma produktivitāti, optimizēt nepieciešamos resursus un palielināt efektivitāti. Ja vēlies saprast, vai tavs uzņēmums ir 21. gadsimta uzņēmums, novērtē, cik liela loma inovācijām un tehnoloģijām ir tā ikdienas procesos. Ja atbildi rast nenākas viegli, ir pēdējais laiks investēt attīstībā, lai ieviestu digitalizāciju vai automatizētu un modernizētu procesus. Pretējā gadījumā uzņēmuma konkurētspēja ilgtermiņā var sarukt.

Elastīga domāšana
Pretstatā tradicionālajiem uzņēmumiem, kurus raksturo birokrātiskais domāšanas veids, primārais mērķis ir nopelnīt un vairot uzņēmuma īpašnieku un akcionāru turību, kā arī uzņēmumā darbs tiek organizēts saskaņā ar striktiem noteikumiem, darba kritērijiem un darbinieku specializāciju, 21. gadsimta uzņēmumi ir elastīgi domājoši. Šo uzņēmumu mērķis ir radīt pēc iespējas lielāku pievienoto vērtību saviem klientiem. Ikdienas darbs parasti noris nelielās, pašorganizētās komandās, un pats uzņēmums faktiski ir šo komandu tīkls, kas nodrošina to savstarpējo mijiedarbību. Tādēļ 21. gadsimta uzņēmumi spēj ātrāk pielāgoties tirgus izmaiņām, jo arī lēmumu pieņemšanas process nav pakļauts striktam birokrātiskam ietvaram.

Papildu informācija:
Ilze Vītola
Finanšu nozares asociācija 
Komunikācijas konsultante
Tālrunis: +37128737791
E-pasts: ilze.vitola@financelatvia.eu
www.financelatvia.eu