Atbalsts nodarbināto apmācībām partnerībā (2. kārta)

LIAA administrē programmu "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām". Šobrīd notiek projektu īstenošanas programmas 2. kārtā. Līgumus ar LIAA ir noslēgušas 16 biedrības.

Šie projekti tiek organizēti partnerībā, kas nozīmē, ka biedrības organizē apmācības uzņēmējiem, kas ir projektu partneri. Projektu īstenošanas laikā, kas ir 3 gadi, biedrības savus partnerus var mainīt, kā arī palielināt partneru skaitu piešķirtā finansējuma ietvaros, līdz ar to uzņēmēji var iesaistīties šajos projektos, vienojoties ar biedrībām, kuras ir noslēgušas līgumus ar LIAA.