Ventspils biznesa inkubatora vadītāja darbinieka amata vieta

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izsludina konkursu uz
Biznesa inkubatoru departamenta Ventspils biznesa inkubatora vadītāja darbinieka (valsts amatpersonas) amata vietu (uz noteiktu laiku - līdz 2023.gada 31.decembrim)

LIAA meklē cilvēku ar pieredzi darbā ar uzņēmējiem, kas nodrošinātu Ventspils biznesa inkubatora (turpmāk - BI) veiksmīgu darbību.

Galvenie amata pienākumi

 • Vadīt BI darbu atbilstoši tā stratēģijā noteiktajiem mērķiem un pieejamajiem resursiem
 • Sniegt pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalstu BI klientiem – izvirzīt jaundibinātam komersantam sasniedzamos mērķus, identificēt un nodrošināt nepieciešamos pakalpojumus mērķu sasniegšanai, piesaistīt atbilstošu mentoru, sniegt nepieciešamās konsultācijas komandas veidošanā, attīstības veicināšanā, finansējuma piesaistē u.c. jautājumos
 • Identificēt BI stratēģiskos partnerus un veicināt sadarbību ar tiem (pašvaldības, uzņēmēju organizācijas, kredītiestādes, biznesa eņģeļi u.c.)
 • Veicināt sadarbību ar biznesa inkubatoriem, akseleratoriem un līdzīgām organizācijām pasaules valstīs, kur ir attīstīta uzņēmējdarbības uzsācēju vide
 • Identificēt un piedalīties starptautisku projektu, kas vērsti uz uzņēmējdarbības vides attīstību, īstenošanā
 • Pārstāvēt BI un aktīvi popularizēt tā sniegtos pakalpojumus, izmantojot dažādus informācijas kanālus
 • Nodrošināt informatīvu atbalstu jaundibinātiem komersantiem par LIAA sniegtajiem pakalpojumiem.

Prasības pretendentiem

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
 • Darba pieredze vadošā amatā (vismaz divi gadi)
 • Pieredze darbā biznesa inkubatorā vai uzņēmumā, vai organizācijā, vai pašvaldībā uzņēmējdarbības uzsācēju konsultēšanā (sniedzot konsultācijas vai apmācot, vai vērtējot biznesa idejas, vai izstrādājot attīstības stratēģijas) (vismaz divi gadi), par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze minētajās jomās BI darbības teritorijā
 • Pieredze pašvaldībā vai uzņēmumā darbā ar uzņēmējdarbības uzsācējiem (izvērtējot finansējuma (aizdevumu, grantu) pieteikumus (norādot konkrētos veiktos uzdevumus vai projekta apjomu)) vai pieredze privātā vai nevalstiskā organizācijā vai uzņēmumā, sniedzot komersantiem konsultācijas (finansējuma piesaiste, tirdzniecības un eksporta veicināšana, mārketings) (norādot konkrētos uzdevumus, konsultāciju veidus un virzienus) (vismaz divi gadi), par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze minētajās jomās BI darbības teritorijā
 • Vēlama pieredze uzņēmējdarbībā
 • Izpratne par uzņēmējdarbības vidi Latvijā, uzņēmumu attīstības cikliem, biznesa inkubāciju un investīciju piesaisti
 • Zināšanas par valsts pārvaldes un pašvaldību darbību
 • Prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu un padoto darbu
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas
 • Teicamas angļu valodas zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā un komunicēt
 • Vēlamas krievu valodas zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā un komunicēt
 • Teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes
 • Stratēģiskā un analītiskā domāšana un spēja strādāt strauji mainīgā vidē
 • Augsta atbildība, uz rezultātu orientēta pieeja darbam
 • Prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru
 • B kategorijas autovadītāja apliecība un praktiskas autovadīšanas iemaņas

Piedāvājam

 • Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā
 • Labus darba apstākļus un profesionālās izaugsmes iespējas
 • Mēnešalgu šādā apmērā: 1.kategorija: 1253,00 EUR, 2.kategorija: 1442,00 EUR, 3.kategorija: 1647,00 EUR (bruto) un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2018. gada 18. februārim, pieteikuma vēstuli un CV (latviešu valodā), izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, rekomendācijas un redzējumu par Ventspils biznesa inkubatora darbības stratēģiju (angļu valodā, teksta apjoms līdz 1 A4 lapai) iesniegt vai nosūtīt pa pastu LIAA Personāla vadības nodaļai (Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442) vai pa e-pastu personals@liaa.gov.lv, ar norādi „VBI vadītājs”.

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.

Pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Papildu informācija iegūstama, zvanot uz tālruņiem 67039403 vai 67039407