Ārpakalpojumi

Outsourcing – ārpakalpojuma izmantošana. Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas apakškomisija ir atzinusi, ka ārpakalpojumu izmantošana ir citas firmas pakalpojumu izmantošana, lai izveidotu kādu produktu vai pilnveidotu agrāk izveidoto produktu, piemēram, izstrādātu konkrētu programmatūru.

Ārpakalpojums ir jau pazīstams tādās jomās kā ražošana un loģistika – jaunums ir uzņēmuma darbības procesu nodrošināšana pašā uzņēmumā.

Pasūtot citiem biznesu jeb ārpakalpojumus, parādās daudz priekšrocības – tiek samazinātas izmaksas, piesaistīts radošais potenciāls un resursi. Tas ļauj uzņēmumam pilnībā koncentrēties uz pamatnodarbošanās attīstību.

Tipiskākie ārpakalpojumi:

  • Grāmatvedības pakalpojumi;
  • Parādu piedziņa;
  • Lietvedība;
  • Detaļu komplektācija.

Ārpakalpojumi ir uzņēmuma stratēģisks lēmums, ļaujot tiem koncentrēties uz to, ko tie prot vislabāk, proti – pamatbiznesu. 

Ārpakalpojumu sniedzēji kā speciālisti savā nozarē uzlabo pakalpojumu saņēmēja kvalitāti.