Atbalsta programmas uzņēmējiem

LIAA ceļa karte | informatīvs materiāls par LIAA atbalstu

Noderīgas saites:

ES fondi 2014-2020

Plānotie Ekonomikas ministrijas (EM) atbalsta pasākumi

CFLA administrētie atbalsta pasākumi

Atbalsts biznesa uzsākšanai un attīstīšanai

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai
LIAA biznesa inkubatori

Atbalsts eksportam
LIAA eksporta pakalpojumi 

Atbalsts inovāciju attīstībai
LIAA inovāciju "vaučeri"

Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības atbalsta programmas
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Atbalsts lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu pārstrādei
Lauku atbalsta dienests

Nodarbinātības pakalpojumi
Nodarbinātības valsts aģentūra

"Horizonts 2020" (pētniecības un inovācijas programma)
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā

Startup informatīvā platforma "Labs of Latvia"
Labsoflatvia.com

ERASMUS jaunajiem uzņēmējiem
Erasmus-entrepreneurs.eu


Atbalsts sadarbības veidošanai

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN)
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā

Eiropas Teritoriālās sadarbības programmas
Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 
Baltijas jūras reģiona programma
Starpreģionu sadarbības programma "Interreg Europe"

EUREKA
Valsts Izglītības un attīstības aģentūra


Aizdevumi un garantijas

Paralēlie (mezanīna aizdevumi)
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Kredītu garantijas
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Eksporta kredītu garantijas
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"


Riska kapitāla fondi

"BaltCap" riska kapitāla fonds
SIA "BaltCap AIFP"

"Imprimatur Capital Baltics" riska kapitāla fonds
SIA "Imprimatur Capital Baltics"