E-iespējas uzņēmējiem

Atrodi informāciju par pakalpojumiem internetā!

Portālā www.latvija.lv vienkopus ir pieejama informācija par valsts un pašvaldību pakalpojumiem, kas apkopota kataloga formā un ļauj interesentiem atrast sev nepieciešamo informāciju par publisko pakalpojumu pieprasīšanas un saņemšanas veidiem, saistītajiem maksājumiem, kā arī saiti uz pakalpojuma saņemšanas resursu.

Tāpat pakalpojumus ir iespējams uzsākt tiešsaistē iestāžu mājas lapās, piemēram, Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumi komersantiem, Centrālās statistikas pārvaldes elektroniskā pārskatu iesniegšana, Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskā ienākumu deklarēšana u.c.

Veic administratīvās procedūras elektroniski!

Ja esi uzņēmējs, kas vēlas uzsākt pakalpojumu sniegšanu Latvijā, portālā www.latvija.lv Tu vari:

  • Iegūt informāciju par nepieciešamajām atļaujām pakalpojumu sniegšanas uzsākšanai;
  • Pieteikt atļaujas attālināti, izmantojot internetu.

Ja vēlies uzsākt pakalpojumu sniegšanu citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, izmanto vietni EUGO, kas sniedz piekļuvi visu ES dalībvalstu vienotajiem kontaktpunktiem!

Noderīgi e-pakalpojumi ikvienam uzņēmējam

Veicot darījumus ar partneriem un klientiem vai kārtojot personāla jautājumus, uzņēmējam ir būtiski būt pārliecinātam par trešās puses norādīto datu korektumu. Izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumus, uzņēmējam ir iespēja bez maksas pārliecināties par trešās personas identitāti, kā arī uzrādīto dokumentu derīgumu u.tml. Uzzini vairāk – Kā pārliecināties par citas personas identitāti?

Vairāk par e-iespējām

Portāla www.latvija.lv sadaļā Uzņēmējdarbība ir plaši aprakstītas dažādas e-iespējas tieši komersantiem (uzņēmējiem), piemēram,