E-komercija

Izveido un attīsti biznesu internetā!

Vairums mazo un vidējo uzņēmumu var gūt labumu no jaunāko tehnoloģiju izmantošanas, kuras nodrošina piekļuvi internetam. Internets var būt labs līdzeklis:

 • produktivitātes uzlabošanai,
 • komunikāciju efektivitātes palielināšanai ar klientiem un piegādātājiem, kā arī starp uzņēmuma darbiniekiem,
 • tēla atpazīstamības veicināšanai,
 • tirdzniecībai internetā.

Arvien vairāk uzņēmumu sāk integrēt esošās administratīvās sistēmas ar tiešsaistes aktivitātēm, lai palielinātu to efektivitāti un uzlabotu pakalpojumu sniegšanu patērētājiem.

Šajā sadaļā sniegsim vispārīgu pārskatu par:

 • to, kā gūt vislielāko labumu no interneta izmantošanas,
 • pamatprincipiem uzņēmuma mājas lapas izstrādei,
 • mājas lapas ievietošanu internetā,
 • domēna vārda izvēlēšanos,
 • mājas lapas reklamēšanu internetā.

Kā gūt vislielāko labumu no interneta izmantošanas?

Biznesā e-pasts iespējams ir visvairāk izmantotais līdzeklis internetā. Daudzi uzņēmēji izmanto e-pastu, lai paātrinātu komunikāciju, lēmuma pieņemšanu un pārsūtītu dokumentus. Iespējams, ka visefektīvāk interneta sniegtās iespējas var izmantot, izveidojot uzņēmuma mājas lapu, kas var:

 • pildīt informatīvās un reklāmas funkcijas tiešsaistē – piedāvāt preces un pakalpojumus tur, kur potenciālie klienti var ievērot un apskatīt tos,
 • iekļaut tādas interaktīvas iespējas kā preču un pakalpojumu pasūtīšanu tiešsaistē, atbildes un reģistrācijas formas, klientu vērtējumu u.t.t.,
 • pildīt tirdzniecības funkcijas – radīt klientiem iespējas internetā iegādāties Jūsu piedāvātās preces un pakalpojumus.

Daudzi uzņēmumi, jo īpaši tie, kuri tirgojas tiešsaistē, mājas lapas integrē ar iekšējām sistēmām (back-office) tādām kā datubāzes, grāmatvedības paketi, krājuma stāvokļa kontroli un pasūtījuma izsekošanas programmatūru. Tas var samazināt administrācijas izmaksas un uzlabot preču un pakalpojuma sniegšanas kvalitāti patērētājiem, sniedzot tiem ātru un vienkārši saprotamu informāciju par pasūtījuma norisi. Jūs varat izmantot arī ekstranetu, lai uzlabotu komunikāciju un dalītos slepenā informācijā iekšēji uzņēmumā, kā arī ar izredzētiem klientiem, piegādātājiem u.c. darījuma dalībniekiem ārpus uzņēmuma. Tas ir drošs Intraneta paplašinājums, kas ļauj ārējiem lietotājiem piekļūt dažām organizācijas Intraneta daļām. Ārējais lietotājs var izmantot ārtīklu tikai tad, ja viņam ir spēkā esošs lietotājvārds un parole. Savukārt intranets ir uzņēmuma iekšējais datortīkls, kas lieto interneta protokolu (bet nav Internets), lai darbiniekiem būtu iespējams komunicēt uzņēmuma iekšienē. 

Pamatprincipi uzņēmuma mājas lapas izstrādei

 1. Jābūt skaidram, ko Jūs vēlaties sasniegt, izveidojot mājas lapu. Pievērsiet uzmanību attiecīgajai mērķauditorijai.
 2. Sagatavojiet īsu aprakstu un kopsavilkumu par mājas lapu. Jāizlemj, kādu nozīmīgu informāciju Jūs vēlaties iekļaut (informācija par preci vai pakalpojumu un kontaktinformācija ir obligāta) un kādu uzņēmuma tēlu veidot.
 3. Būtiski ir izvērtēt, vai mājas lapu izstrādāsiet pats vai arī tiks lūgta speciālista palīdzība. Izvēle var būt atkarīga no uzņēmuma zināšanām un prasmēm informācijas tehnoloģiju jomā, kā arī mājas lapas struktūras sarežģītības pakāpes.
 4. Ja Jūs tomēr izvēlaties izmantot speciālista pakalpojumus mājas lapas izstrādē, ieteicams izvēlēties speciālistu ar pieredzi tāda veida mājas lapu izstrādē un tehnoloģiju izmantošanā, kādas Jūs vēlaties piemērot savā uzņēmumā.
 5. Izstrādājiet mājas lapu.
 6. Izvēlieties, kurš interneta pakalpojumu sniedzējs ievietos Jūsu mājas lapu internetā.
 7. Izvēlieties domēna vārdu un piereģistrējiet to.
 8. Testējiet mājas lapu pirms tās pievienošanas internetam, aplūkojot to no klientu redzes loka, piemēram, pārliecinieties, vai darbojas visas saites u.t.t.
 9. Reklamējiet mājas lapu, lai klientiem būtu informācija par to. Pirmais solis ir reģistrēšanās dažādās meklētājprogrammās (Google, Yahoo u.c.).

Izveidot pašam mājas lapu vai izmantot speciālista pakalpojumus?

Uzņēmumam mājas lapas izveidošana pašam ir vislētākais veids, kā panākt tiešsaistes klātbūtni. Savukārt izmantojot web dizainera, speciālista pakalpojumus mājas lapas projektēšanā un izstrādē, Jūsu mājas lapai ir uzskatāmas priekšrocības. Mājas lapa internetā var būt tā vieta, kur pirmo reizi potenciālais klients iegūst informāciju par Jūsu uzņēmumu un uzsāk komunikāciju ar Jums, tādēļ nepieciešams atstāt labu iespaidu. Speciālista pakalpojumi mājas lapas izstrādē var palīdzēt nodrošināt:

 • mājas lapas dizaina atbilstību uzņēmuma tēlam,
 • apmeklētājiem interesējošās informācijas ātru atrašanu,
 • tiek izmantotas tehnoloģijas, kādas Jūs vēlaties – meklētājprogrammas uzstādīšana vai arī vēl modernāka integrācija ar datubāzi vai pasūtījuma izsekošanas programmatūru,
 • reģistrējoties meklētājprogrammās, saite uz mājas lapu parādīsies saraksta augšpusē.

Svarīgi ir izvērtēt arī uzņēmuma finansiālās iespējas. Atskaitot programmatūru, kas būs Jums nepieciešama, galvenās izmaksas veido pavadītais laiks darbojoties ar mājas lapu. Varbūt šis laiks ir izmantojams lietderīgāk citos uzņēmuma projektos. Tomēr, ja Jūs esat nolēmuši veidot mājas lapu un ieguldīt šajā projektā vairāk kā 2000 eiro, būtu vērts apsvērt speciālistu piesaisti mājas lapas izstrādei. Lai arī kāds lēmums tiktu pieņemts, izstrādājiet īsu rezumējumu, kas ietver:

 • Mērķus, kādēļ mājas lapa nepieciešama;
 • Mērķauditoriju;
 • Uzņēmuma tēls un reputācija, kādu vēlaties sasniegt tiešsaistē;
 • Vai Jūs vēlaties izmantot pašreizējo uzņēmuma dizainu, burtveidolu, logo, zīmolu un krāsas vai arī kaut ko mainīt;
 • Vai tiks analizēta mājas lapas izmatošanas efektivitāte;
 • Kāds ir uzņēmuma budžets;
 • Cik ilgā laika posmā Jūs vēlaties izveidot mājas lapu.

Ieteicams arī aplūkot internetā esošas mājas lapas, lai gūtu labas idejas un izvērtētu, kādi trūkumi tajās tomēr ir pamanāmi.

Kā uzņēmumam izveidot savu mājas lapu?

Vienkāršākais veids, kā izveidot mājas lapu, ir veidņu izmantošana – jau izstrādāti lapu izkārtojumi. Izmantojot veidnes, Jums ir jāpievieno nepieciešamais saturs un attēli, lai izstrādātu mājas lapu. Lai arī veidnes ir ērti lietojamas, tās var padarīt Jūsu mājas lapu formālu. Dažādus veidņu paraugus ir iespējams iegūt:

 • no interneta pakalpojumu sniedzējiem,
 • uzņēmumiem, kuri sniedz hostinga pakalpojumus,
 • izmantojot meklētājprogrammas (piemēram, Google) meklējot terminu web template.

Ir uzņēmumi, kas par attiecīgu samaksu palīdz piemērot Jūsu uzņēmumam atbilstošu veidni. Var izmantot arī programmatūras pakotni, ar kuras palīdzību izstrādāt sev tīkamu un piemērotu web lapas formu. 

Speciālistu piesaiste mājas lapas izveidei 

Mājas lapu Jūsu uzņēmumam var izstrādāt arī piesaistīti speciālisti – web dizaineri un mājas lapas struktūras izstrādes speciālisti. Dizaineri fokusējas uz to, lai mājas lapas dizains būtu atbilstošs Jūsu prasībām, savukārt struktūras izstrādes speciālisti nodrošina mājas lapas struktūras izveidi.

Padomi web dizainera un mājas lapas struktūras izstrādes speciālista  izvēlē

 1. Noskaidrojiet visu par uzņēmuma līdzšinējo darba pieredzi – vai tam ir bijusi pieredze darbā ar uzņēmumiem, kuriem ir līdzīga darbības sfēra kā Jūsu uzņēmumam, vai web dizaineri līdz šim ir veidojuši mājas lapas, kuras būtu līdzīgas Jūsu mājas lapai. 
 2. Noskaidrojiet vai Jūsu izvēlētais uzņēmums tikai veido mājas lapas dizainu, vai arī piedāvā to "uzbūvēt".
 3. Iepazīstieties ar uzņēmuma līdz šim izstrādātajām mājas lapām. Apskatiet to saturu, vizuālo veidojumu, uzbūvi. Noskaidrojiet vai ir viegli saprast mājas lapas uzbūvi un atrast galveno informāciju, pārliecinieties cik ilgā laikā mājas lapa ielādējas.
 4. Apskatiet web dizaineru uzņēmuma mājas lapu. Vai tai ir tāda kvalitāte kādu Jūs vēlētos savai mājas lapai?
 5. Noskaidrojiet vai web dizaineru uzņēmumam ir savas idejas kā realizēt Jūsu projektu. Vai veidojot Jūsu mājas lapu tie izmantos jau sagatavi vai veidos to no jauna?
 6. Pajautājiet, kā tiks pilnveidota tēmu kategorizāciju, kad tiks izstrādāta meklētājprogramma Jūsu mājas lapā!
 7. Noskaidrojiet kādus papildus pakalpojumus web dizaineru uzņēmums piedāvā. Vai tie saglabās Jūsu mājas lapā ietverto informāciju un spēs pēc Jūsu pieprasījuma to atjaunināt? Pajautājiet vai uzņēmums sniedz arī hostinga pakalpojumus.
 8. Noskaidrojiet vai intelektuālās īpašumtiesības uz Jūsu uzņēmuma mājas lapu piederēs Jūsu uzņēmumam, vai arī tiks sastādīts līgums, kurā intelektuālās īpašumtiesības tiks dalītas ar web dizaineru uzņēmumu.
 9. Noskaidrojiet par kārtību, kādā Jūs maksāsiet par padarīto darbu. Vai Jums būs jāmaksā nemainīga komisijas nauda, vai samaksa par dienām, kas pavadītas izstrādājot Jūsu mājas lapu? Nemainīga komisijas samaksa ir izdevīgāka par dienas samaksu, ja nākotnē plānojat mājas lapā iekļauto informāciju atjaunināt vai papildināt. Noskaidrojiet vai tie vēlas saņemt daļu naudas avansā, vai dod priekšroku vienreizējai samaksai!
 10. Informāciju un rekomendācijas par mājas lapu izstrādes speciālistiem var iegūt no draugiem, biznesa partneriem, padomdevējiem u.c. informācijas avotiem.
 11. Visbeidzot pajautājiet sev, vai Jums ar šo web dizaineru uzņēmumu ir viegli sastrādāties – vai tie uzklausu Jūsu ieteikumus, vai ievēro Jūsu izteiktos komentārus. Mājas lapas izveidošana un uzturēšana ir ilgtermiņa pasākums un no tā cik labi Jūs sapratīsieties ar savu web dizaineri ir lielā mērā atkarīgs arī projekta iznākums.

Mājas lapas ievietošana internetā

Lai Jūsu mājas lapu padarītu pieejamu internetā ir nepieciešama vieta, kur to ievietot. Tehniskajā žargonā šādu pakalpojumu sauc par hostingu (tulkojumā no angļu valodas – serveris, kurā tiek glabāti dati, kas ir pieejami globālajā tīklā citiem datoriem). Mājas lapas ievietošanu internetā parasti tiek uzticēta tam pašam uzņēmumam, kas ir izstrādājis Jūsu mājas lapas dizainu un uzbūvi. Taču iespējams Jūs izvēlēsieties citu interneta pakalpojuma sniedzēju. Pirms uzticēt savas mājas lapas ievietošanu internetā kādam no hostinga uzņēmumiem, būtu ieteicams noskaidrot šādus jautājumus: 

1. Hostinga pakalpojumu kvalitāti

 • Noskaidrojiet, vai interneta pakalpojuma sniedzējs spēj tehniski kvalitatīvi ievietot Jūsu mājas lapu internetā. Mājas lapai būtu jāatrodas uz ātra servera, lai tā jebkurā diennakts laikā, no jebkura pieslēguma punkta pieejams potenciālajam klientam.
 • Ja iespējams, atrodiet kādu konkrētu kompānijas klientu, lai uzzinātu viņa viedokli par firmu, jo ne vienmēr mājas lapās rakstītais atbilst patiesībai.
 • Noteikti iepazīstieties ar vairāku hostinga uzņēmumu piedāvājumiem. Izmantojot interneta meklētājprogrammas, izskatiet vairāku interneta pakalpojuma sniedzēju piedāvātos pakalpojumus.
 • Noskaidrojiet vairākus svarīgus tehniskus jautājumus – noskaidrojiet programmēšanas valodas atbalstu, kāda ir FTP piekļuves nodrošināšana serverim, kāds ir pieejamo e-pasta adrešu skaits, kā arī uzziniet kāda ir meklētājprogrammu pieejamība.
 • Noskaidrojiet vai uzņēmums piedāvā iespēju bez maksas testa nolūkos uz noteiktu laiku izmantot viņu pakalpojumus.
 • Jūs varat izveidot savu web serveri, lai ievietotu internetā Jūsu mājas lapu, taču jārēķinās, ka tas sadārdzinās projekta izmaksas.
 • Izvairieties no uzņēmumiem vai privātpersonām, kam pieder viens serveris un netiek veikta datu rezerves kopiju veidošana.

2. Hostinga pakalpojuma izmaksas 

Izmaksas parasti ir atkarīgas no tā, cik lielu diska vietas apjomu aizņems Jūsu mājas lapa. Jo vairāk Jūsu mājas lapā būs dažādas tabulas, grafiki, zīmējumi, jo lielāku vietu tā aizņems. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, vai ikmēneša abonēšanas maksai par diska vietu serverī nenāk klāt papildus piemaksas par e-pasta uzturēšanu, dažādām papildus iespējām, ārzemju trafiku u.t.t. Izvēloties hostinga uzņēmumu, Jums jārēķinās, ka Latvijā šobrīd ir daudz uzņēmumu, kas piedāvā mājas lapu ievietošanu internetā. Kā lielākos hostinga uzņēmumus Latvijā var minēt – www.hostit.lv, www.serveris.lvwww.millenium.lvwww.deac.lv. Vidējā cena, kas uzņēmumiem, būtu jāmaksā mēnesī ir 5-10 eiro. Jūs arī varat izvēlēties uzņēmumus, kas Jūsu mājas lapu internetā ievietos par brīvu. Gadījumā, ja Jūs veidojat nopietnu projektu, kas paredzēts daudziem apmeklētājiem, vai arī veidojat uzņēmuma mājas lapu, labāk neizvēlēties bezmaksas hostingu, jo to parasti izvēlas privātpersonas veidojot savas mājas lapas, kam nav saistība ar uzņēmējdarbību.

Domēna vārda izvēlēšanās

Interneta komerciālās izmantošanas rezultātā domēna vārdi ir kļuvuši arī par organizāciju darbības un biznesa identifikatoriem, kuriem ir liela nozīme komercdarbībā. Tādēļ domēna vārds nav tikai elektronisko sakaru jomas regulējuma objekts, bet var tikt pielīdzināts zīmolam. Katrai mājas lapai ir sava domēna adrese – piemēram, www.mansuznemums.lv. Sava uzņēmuma domēna adresi Jūs varat izmantot veidojot savu e-pasta adresi – piemēram, janis.berzins@mansuznemums.lv. Ja iespējams, Jūsu mājas lapas adresei ir jāsakrīt ar Jūsu uzņēmuma nosaukumu. Tas potenciāliem klientiem Jūsu mājas lapu padarītu vieglāk pieejamu. Taču praksē ir pierādījies fakts, ka pat izdomāts vai neko nenozīmējošs nosaukums, pateicoties labam mārketingam un kvalitatīvam servisam, var kļūt par plaši atpazīstamu preču zīmi. Labi piemērs tam ir amazon.com, eastbay.com, blue-tomato.com, kuri ir pasaulē plaši atpazīstami interneta veikali, lai gan to nosaukumā ar veikalu nav nekāda sakara. Izvēloties nosaukumu savai mājas lapas adresei Jums ir jārēķinās ar to, ka tas būs vārds, ko cilvēks katru reizi rakstīs sava pārlūka adreses logā. Tāpēc būtu jāizvēlas pēc iespējas īsāks un labskanīgāks nosaukums, ko būtu viegli atcerēties un viegli uzrakstīt. Atcerieties, ka lietojot mājas lapas adresi, tā ir jāreģistrē. Pirmais solis reģistrācijas procesā ir minams – noskaidrojiet vai kādam citam nav tāds pats mājas lapas nosaukums kā Jūsu izvēlētais. 

Domēna vārda veidošana

Izvēloties domēna vārdu, ņemiet vērā domēna vārdu veidošanas tehniskās prasības. Domēna vārdā var izmantot:

 • Latīņu alfabēta burtus, bet Latvijā – arī latviešu speciālos burtus ar diakritiskajām zīmēm (ā, ē, ī, ū, ō, ķ, ļ, ņ, ŗ, ģ, š, č, ž ) jebkurā kombinācijā.
 • Ciparus (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) jebkurā kombinācijā.
 • Gan burtus, gan ciparus jebkurā kombinācijā.
 • Defisi “-“. Defisi nedrīkst lietot domēna vārda sākumā vai beigās.
 • Domēna vārds nedrīkst būt īsāks par 2 un garāks par 64 simboliem. Domēna vārdiem ir noteikti arī saturiskie ierobežojumi, kuru mērķis ir aizsargāt sabiedrības un trešo personu intereses. Jums atteiks domēna vārda reģistrāciju, ja pieteiksiet:
  • Citas organizācijas reģistrētu preču zīmi, citas organizācijas nosaukumu vai vispārpieņemtu šāda nosaukuma saīsinājumu;
  • Ģeogrāfiskas vietas vai objekta nosaukumu. Pilsētu, ciemu vai pagastu nosaukumus ir atļauts lietot to pašvaldībām vai to pilnvarotām personām;
  • Personas vārdus;
  • Vispārzināmus nosaukumus vai vārdus, kura lietošana var aizskart trešo personu intereses;
  • Nepieklājīgus vai aizskarošus vārdus vai izteicienus.

Maksa par domēna vārda lietošanu

Šobrīd Latvijā maksa par domēna vārda lietošanu tiek rēķināta pēc progresīvā grafika atkarībā no laika, par kādu tiek veikta lietošanas tiesību apmaksa. Domēna vārdu augšējā līmeņa domēnā.lv Jūs varat reģistrēt, ja:

 • esat Latvijā vai ārvalstīs reģistrēta juridiskā persona,
 • gan Latvijā, gan ārvalstīs dzīvojoša fiziskās persona vai pārstāvat personu apvienību. 

Domēna vārda lietošana bez maksas 

Latvijā domēna vārdu lietošanas tiesības bez maksas tiek piešķirtas:

 • valsts un pašvaldību iestādēm,
 • valsts mācību iestādēm un zinātniski-pētnieciskajām institūcijām.

Izskatot individuālus iesniegumus domēna vārdi bez maksas tiek piešķirti arī labdarības iestādēm un projektiem, bērnu namiem u.tml. gadījumos. Dažas hostinga kompānijas piedāvā domēna adreses par brīvu, kas nosaukumā iekļauj attiecīgās kompānijas nosaukumu. Izvēloties šādu nosaukumu, Jums jābūt uzmanīgiem, vai tas radīs adekvātu iespaidu par Jūsu uzņēmumu. 

Domēna vārda reģistrēšana

Kad esat izlēmis, kādu domēna vārdu lietosiet, Jūs varat aizpildīt un iesniegt tiešsaistes pieteikuma formu, kurā Jums jānorāda visi nepieciešamie rekvizīti. Līdz ar pieteikuma formas iesniegšanu, Jūs apstiprināt savu piekrišanu reģistrācijas un strīdu risināšanas noteikumiem, tādējādi noslēdzot līgumu ar reģistru. Pēc Jūsu vēlmes var tikt slēgts arī rakstveida līgums. Latvijā domēna vārdus reģistrē Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts. Savukārt par domēna vārda reģistrēšanas kārtību atbildīgā valsts pārvaldes iestāde ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Piereģistrēt savu domēnu varat mājas lapā www.nic.lv

Mājas lapas reklamēšana internetā

Kad esat izveidojis savai mājas lapai dizainu, izvēlējies domēna vārdu un ievietojis to internetā, ir nepieciešams to reklamēt un popularizēt. Atcerieties, ka jebkuras veiksmīgas mārketinga kampaņas pamatnosacījums ir zināšanas par mērķauditoriju un pareizi izplānotas informācijas pasniegšana tai. Cieša savstarpējā mijiedarbība ļauj iespēju nodrošināt efektīvu viens pret viens jeb personalizētu komunikāciju ar patērētāju. Efektīva personalizācija ne vienmēr nozīmē veidot īpašu patērētājam atlasītu mājas lapas saturu, bez tā iespējams veidot ar parolēm aizsargātu privātu pircēja mājas lapas izkārtojumu, veidot personalizētas sākumlapas, datubāzes, kas izveido personalizētu mājas lapas saturu, kā arī veidot atšķirīgas sākumlapas dažādu grupu pircējiem. Elektroniskā vidē pircēji visbiežāk atrod pārdevējus paši, bet interaktīvas reklāmas uzdevums ir novirzīt potenciālos klientus uz uzņēmuma mājas lapu. Tiešsaistes reklāmai ir nepieciešams veidot interaktīvu komunikāciju, kas piedāvā kādu pievienoto vērtību patērētājam. Pētot, kā patērētāji atrod noteiktu mājas lapu, ir noskaidrots, ka vairākums izmanto:

 • reģistrēšanos meklētājprogrammās;
 • reklāmas ievietošanu internetā;
 • komerciālu paziņojumu izsūtīšanu.

Savu mājas lapu, īpaši ja tas ir e-veikals, būtu ieteicams reģistrēt visos iespējamos reitingos, katalogos, meklētājprogrammās, bet tajā pašā laikā jāpēta un jāanalizē statistika, un kuri resursi ir visefektīvākie un "iesūta" visvairāk apmeklētājus. 

Reģistrēšanās meklētājprogrammās 

Visbiežāk interneta lietotāji lieto dažādas meklētājprogrammas, lai atrastu sev vēlamo mājas lapu, vai e-veikalu. Lai palielinātu savas mājas lapas apmeklētāju skaitu ir noderīgi savas mājas lapas adresi piereģistrēt vairākās meklētājprogrammās – tādā veidā ir iespējams arī piesaistīt tos klientus, kas meklē konkrētu produktu, pakalpojumu, nevis uzņēmumu. Svarīgi ir izvēlēties nozarei atbilstošu meklētājprogrammu. Meklētājprogrammas rada mājas lapu sarakstus ar minimālu cilvēka līdzdalību, jo vairāki mājas lapu elementi (kā teksta izvietojums, navigācijas iespējas, lappušu nosaukumi u.c.) veido pamatu mājas lapas kopējam vērtējumam. Lai ievietotu informāciju direktorijās, tās veidotāji prasa iesniegt formu ar atslēgas vārdiem, kas raksturo informāciju mājas lapā. Aizvien vairāk attīstās tādas meklētājprogrammas, kas negaida, lai lietotājs piereģistrētu savu lapu meklētājā, bet gan dodas informācijas meklējumos no norādes uz norādi. Šobrīd populārākās interneta meklētājprogrammas ir www.google.comwww.yahoo.com un www.bing.com

Reklāmas ievietošana internetā 

Reklāmas izvietošana internetā ir jāapsver vadoties pēc tā, cik liels skaits apmeklētāju attiecīgo mājas lapu apmeklē. Taču jāņem vērā fakts, ka daudzos portālos reklāmu skaits ir ļoti liels, bet atdeve niecīga. Tas ir izskaidrojams ar to, ka portālu apmeklētāji sāk ignorēt krāsainos reklāmkarogus. Īslaicīgu meklētāju pieplūdumu var iegūt, ja kādā no lielajiem portāliem ievietojot maksas saiti, uz kuras uzklikšķinot interneta lielītājs nonāktu Jūsu uzņēmuma mājas lapā. Lai saišu ievietošana būtu maksimāli efektīva, nepieciešams izpētīt, kā patērētāji atrod nepieciešamo informāciju un kas varētu papildus piesaistīt viņu uzmanību. Ja patērētāji meklē līdzīgas mājas lapas, tad ir vērtīgi tajās izvietot informāciju arī par Jūsu uzņēmuma mājas lapu. Varat apsvērt iespēju piedāvāt kādu konkursu ar balvām, kas tiek piešķirtas par apmeklētāju piesaisti. Vairākas mājas lapas ir izveidotas kā informāciju ziņu dēļi, kur patērētāji un citi interesenti var atstāt dažāda veida informāciju. Piemēram, darījumiem ar nekustamo īpašumu ir izveidotas īpašas mājas lapas, kur var par nelielu samaksu vai bezmaksas ievietot ziņojumu par pārdodamo vai pērkamo nekustamo īpašumu. Šādas mājas lapas attīstīšanas mērķis ir iegūt maksimāli daudz klientu, lai būtu iespējams nekustamā īpašuma uzņēmumiem pārdot par augstāku samaksu reklāmas iespējas šajās populārajās mājas lapās.

Komerciālu paziņojumu izsūtīšana 

E-pasta sūtījumu izmantošana var būt efektīvs līdzeklis Jūsu mājas lapas reklamēšanā. Īpaši pēdējā laikā, pieaugot interneta lietotāju skaitam, e-pasta komerciālie paziņojumi ir kļuvuši par efektīvu mārketinga līdzekli, kas paver iespējas tieši un pastāvīgi potenciālajiem un pastāvīgajiem klientiem sniegt jaunāko informāciju par precēm un pakalpojumiem, ko Jūs piedāvājat. Izsūtot e-pasta komerciālos ziņojumus ievērojat tādu būtisku aspektu kā atļaujas saņemšanu. Būtiski ir ievērot pamatprincipu, ka pirms komerciāla e-pasta nosūtīšanas un attiecīgo e-pastu, ir jāsaņem adresāta piekrišana, jeb atļauja nosūtīt e-pasta ziņojumu. Ja komerciāli e-pasta ziņojumi tiek veikti bez adresāta piekrišanas, tad potenciālais klients tos visticamāk uztvers kā nevēlamus, un tas radītu negatīvu attieksmi pret Jūsu uzņēmumu. Latvijā e-pasta sūtījumus reglamentē Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums – vairāk par tiesisko regulējumu meklējiet Ekonomikas ministrijas mājas lapā www.em.gov.lv sadaļā "Patērētāju tiesības un tirdzniecība".

Tirdzniecības veicināšana internetā

Ja uzņēmums ir iesaistījies elektroniskajā tirdzniecībā, tad informācijas izvietošana mājas lapā ir veids kā piesaistīt potenciālo klientu interesi. Tāpat pietiekoši daudz atbilstošas informācijas par precēm izvietošana mājas lapā rada patērētāju uzticību, tāpēc ir nepieciešamas iekļaut vismaz šādu informāciju:

 • Padziļinātu informāciju par precēm – lai panāktu lielāku efektu, blakus precei var pievienot īsu tās aprakstu, bet norādot saiti, kurā ir pieejama detalizēta preces informācija.
 • Piegādes laiks un izmaksas – ir svarīga informācija, ko patērētājs vēlas zināt pirms pasūtījuma izdarīšanas. Ja uzņēmums piedāvā bezmaksas piegādi, tas ir kā pirkuma papildus vērtība pircējam, tomēr, ja piegādes izmaksas ir jāsedz pircējam, to ir nepieciešams norādīt, jo papildus izmaksas, kas tiek pieskaitītas pēdējā brīdī, var atturēt pircēju no pasūtījuma izdarīšanas. Tāpat patērētājiem ir svarīgi zināt, cik ilgā laikā uzņēmums apņemas piegādāt preci, ja prece nav krājumos pieejama konkrētā brīdi, tad nepieciešams brīdināt patērētājus par iespējamo piegādes kavēšanos.
 • Iespējas preci atgriezt daudzu valstu normatīvajos aktos ir noteikts, ka pircējam ir iespēja noteiktā laikā iegādāto preci atgriezt uzņēmumam bez papildus samaksas, šo informāciju nepieciešams norādīt jau sākotnēji, tāpat uzņēmumus var piedāvāt, kādu papildus atgriešanas termiņu, par ko arī nepieciešams informēt klientus;
 • Iepirkumu grozs – piedāvāt pircējiem iespēju ērti ievietot izvēlēto preci virtuālajā iepirkumu grozā, lai tas turpinot iepirkšanos nepazaudētu sākotnēji izvēlēto preci.

Papildus pārliecinieties, vai esat norādījis visu Latvijas normatīvajos aktos prasīto informāciju (skat. www.em.gov.lv sadaļu "Patērētāju tiesības un tirdzniecība").

Elektroniskie katalogi

Elektronisko katalogu vadības procesā svarīgi ir veidot tos maksimāli ērtus patērētājam, ļaujot tam visīsākajā laikā atrast informāciju. Ja sarežģīta pirkuma gadījumā patērētājam nepieciešama papildus informācija pirkuma lēmuma pieņemšanai, tad pārdevējs var uzņemties brokera vai informācijas apkopotāja lomu, piemēram, savā mājas lapā ievietojot saites uz informācijas avotiem. Uz patērētāju orientēta mājas lapa visbiežāk piedāvā iespēju reģistrēties, lai patērētājam piedāvātu īpaši atlasītus, personalizētus pakalpojums. Pat ja patērētāji nereģistrē savas intereses, tas, kā viņi pārvietojas pa mājas lapu, sniedz priekšstatu par viņu interesēm un meklēto informāciju. Lai iedrošinātu patērētājus veikt sarežģītu preču pirkumus, uzņēmējs var patērētāju ērtībām piedāvāt tērzēšanas istabas, elektroniskās ziņu lapas, personalizētu e-pastu sūtījumus un patērētāju atsauksmes.

Tirdzniecības veicināšana

Tirdzniecības veicināšanas kampaņas uzņēmums var izmantot, lai sasniegtu vairākus mērķus:

 • veicinātu patērētājus apmeklēt un iepazīt uzņēmuma izveidoto mājas lapu,
 • iegūt papildus informāciju par saviem patērētājiem (esošajiem un potenciālajiem),
 • atlīdzināt par patērētāju aktivitāti tiešsaistē (piemēram, dot iespēju izdrukāt atlaižu kuponus).

Veidojot mājas lapu, kurā iespējams iepirkties tiešsaistē, uzņēmumam ir rūpīgi jāizvērtē potenciālais mērķsegments, lai izveidotās mājas lapas radītais uzņēmuma tēls atbilstu klientu vēlmēm un piesaistītu to uzmanību. Lai tirdzniecības veicināšana būtu efektīva, nepieciešams identificēt mērķsegmentu pēc demogrāfiskajām un ģeogrāfiskajām pazīmēm, līdz ar to jau ir iespējams noteikt kāds patērētāju tips būtu gatavs iepirkties tiešsaistē. Līdzīgi kā parastie mazumtirdzniecības tīkli, e-komercijas uzņēmumi sastopas ar 3 veidu pircējiem:

 • Pircējs, kas zina, ko vēlas iegādāties. Jo pircēji labāk zina, ko vēlas iegādāties, jo vienkāršāk viņiemm pārdot preci – mājas lapai ir jābūt veidotai tā, lai būtu iespējams vienkārši atrast preces pēc dažādām pazīmēm, iegūt visu nepieciešamo informāciju par produktu un tad izdarīt pirkumu.
 • Pircējs, kas vēlas iegādāties preci, bet nav izlēmis, kādu tieši. Nepieciešams piedāvāt daudz attīstītākas preču meklēšanas iespējas – pēc zīmola, ražotāja, cenas un citām īpašībām. Šie pircēji iegādās preci, kas viņiem tiešām iepatiksies, tāpēc nepieciešams viņiem piedāvāt pēc iespējas plašu preču klāstu.
 • Potenciālais pircējs, kas vienkārši sērfo internetā, ir vissarežģītākā kategorija, kuru pārliecināt iepirkties. Viņiem būtu vēlams piedāvāt personalizētas meklēšanas iespējas, pirktāko preču sarakstus, tiešsaistes veicināšanas kampaņas, viņu uzmanību visticamāk piesaistīs mājas lapas veiksmīgs tēls, nevis saturs, piedāvātās preces vai pakalpojumi.

Aicinām noskatīties semināra "E-komercija – priekšrocība strādājot ārvalstu tirgos" video!

Tajā aplūkoti šādi jautājumi:

 • Daudzkanālu e-komercija (angļu val. – multichannel ecommerce);
 • Mobilā komercija jeb m-komercija;
 • Kā veiksmīgi e-komercijā izmantot sociālo programmu iespējas;
 • Personalizācija – kā tā palīdz palielināt on-line pārdošanas rezultātus;
 • A/b testēšanas stratēģijas un iespējas;
 • Rezultātu analīze un analītikas izvērtēšanas nozīme un ietekme uz biznesa rezultātiem;
 • Par ko īsti ir stāsts i-veikalā, mājas lapā;
 • Kā attēlot preces/ pakalpojumus mājas lapā;
 • Kā palielināt izredzes iepatikties interneta lietotājam;
 • Kā optimizēt resursus, plānojot marketinga aktivitātes sociālajos tīklos;
 • Kā izstrādāt veiksmīgu digitālās komunikācijas stratēģiju;
 • Kas ir sociālie mediji;
 • Kā komunicēt interneta vidē;
 • Loģistikas plānošana e-komercijā;
 • Kādi ir veiksmīgi un neveiksmīgi e-veikalu piemēri pasaulē un Latvijā.