E-komercija

Izveido un attīsti biznesu internetā!

Vairums mazo un vidējo uzņēmumu var gūt labumu no jaunāko tehnoloģiju izmantošanas, kuras nodrošina piekļuvi internetam. Internets var būt labs līdzeklis:

 • produktivitātes uzlabošanai;
 • komunikāciju efektivitātes palielināšanai ar klientiem un piegādātājiem, kā arī starp uzņēmuma darbiniekiem;
 • tēla atpazīstamības veicināšanai;
 • tirdzniecībai internetā.

Arvien vairāk uzņēmumu sāk integrēt esošās administratīvās sistēmas ar tiešsaistes aktivitātēm, lai palielinātu to efektivitāti un uzlabotu pakalpojumu sniegšanu patērētājiem.

Šajā sadaļā sniegsim vispārīgu pārskatu par:

 • to, kā gūt vislielāko labumu no interneta izmantošanas;
 • pamatprincipiem uzņēmuma interneta vietnes izstrādei;
 • interneta vietnes ievietošanu internetā;
 • domēna vārda izvēlēšanos;
 • interneta vietnes reklamēšanu internetā.

Kā gūt vislielāko labumu no interneta izmantošanas?

Biznesā e-pasts iespējams ir visvairāk izmantotais līdzeklis internetā. Daudzi uzņēmēji izmanto e-pastu, lai paātrinātu komunikāciju, lēmuma pieņemšanu un pārsūtītu dokumentus. Iespējams, ka visefektīvāk interneta sniegtās iespējas var izmantot, izveidojot uzņēmuma interneta vietni, kas var:

 • pildīt informatīvās un reklāmas funkcijas tiešsaistē – piedāvāt preces un pakalpojumus tur, kur potenciālie klienti var ievērot un apskatīt tos;
 • iekļaut tādas interaktīvas iespējas kā preču un pakalpojumu pasūtīšanu tiešsaistē, atbildes un reģistrācijas formas, klientu vērtējumu u.t.t.;
 • pildīt tirdzniecības funkcijas – radīt klientiem iespējas internetā iegādāties jūsu piedāvātās preces un pakalpojumus.

Daudzi uzņēmumi, jo īpaši tie, kuri tirgojas tiešsaistē, interneta vietnes integrē ar iekšējām sistēmām (back-office) tādām kā datubāzes, grāmatvedības paketi, krājuma stāvokļa kontroli un pasūtījuma izsekošanas programmatūru. Tas var samazināt administrācijas izmaksas un uzlabot preču un pakalpojuma sniegšanas kvalitāti patērētājiem, sniedzot tiem ātru un vienkārši saprotamu informāciju par pasūtījuma norisi. Jūs varat izmantot arī ekstranetu, lai uzlabotu komunikāciju un dalītos slepenā informācijā iekšēji uzņēmumā, kā arī ar izredzētiem klientiem, piegādātājiem u.c. darījuma dalībniekiem ārpus uzņēmuma. Tas ir drošs intraneta paplašinājums, kas ļauj ārējiem lietotājiem piekļūt dažām organizācijas intraneta daļām. Ārējais lietotājs var izmantot ārtīklu tikai tad, ja viņam ir spēkā esošs lietotājvārds un parole. Savukārt intranets ir uzņēmuma iekšējais datortīkls, kas lieto interneta protokolu (bet nav internets), lai darbiniekiem būtu iespējams komunicēt uzņēmuma iekšienē. 

Pamatprincipi uzņēmuma interneta vietnes izstrādei

1. Jābūt skaidrībai, ko jūs vēlaties sasniegt, izveidojot interneta vietni. Pievērsiet uzmanību attiecīgajai mērķauditorijai.

2. Sagatavojiet īsu aprakstu un kopsavilkumu par interneta vietni. Jāizlemj, kādu nozīmīgu informāciju vēlaties iekļaut (informācija par preci vai pakalpojumu un kontaktinformācija ir obligāta) un kādu uzņēmuma tēlu veidot.

3. Būtiski ir izvērtēt, vai interneta vietni izstrādāsiet pats vai arī tiks lūgta speciālista palīdzība. Izvēle var būt atkarīga no uzņēmuma zināšanām un prasmēm informācijas tehnoloģiju jomā, kā arī interneta vietnes struktūras sarežģītības pakāpes.

4. Ja Jūs tomēr izvēlaties izmantot speciālista pakalpojumus interneta vietnes izstrādē, ieteicams izvēlēties speciālistu ar pieredzi tāda veida interneta vietņu izstrādē un tehnoloģiju izmantošanā, kādas jūs vēlaties piemērot savā uzņēmumā.

5. Izstrādājiet interneta vietni.

6. Izvēlieties, kurš interneta pakalpojumu sniedzējs ievietos jūsu vietni internetā.

7. Izvēlieties domēna vārdu un piereģistrējiet to.

8. Testējiet vietni pirms tās pievienošanas internetam, aplūkojot to no klientu redzes loka, piemēram, pārliecinieties, vai darbojas visas saites u.t.t.

9. Reklamējiet interneta vietni, lai klientiem būtu informācija par to. Pirmais solis ir reģistrēšanās dažādās meklētājprogrammās (Google, Yahoo u.c.).

Izveidot pašam vai izmantot speciālista pakalpojumus?

Uzņēmumam interneta vietnes izveidošana pašam ir vislētākais veids, kā panākt tiešsaistes klātbūtni. Savukārt web dizainera/ speciālista pakalpojumu izmantošana interneta vietnes projektēšanā un izstrādē ir uzskatāma kā priekšrocība. Interneta vietne var būt tā vieta, kur pirmo reizi potenciālais klients iegūst informāciju par jūsu uzņēmumu un uzsāk komunikāciju, tādēļ nepieciešams atstāt labu iespaidu. Speciālista pakalpojumi interneta vietnes izstrādē var palīdzēt nodrošināt:

 • interneta vietnes dizaina atbilstību uzņēmuma tēlam;
 • apmeklētājiem interesējošās informācijas ātru atrašanu;
 • tiek izmantotas tehnoloģijas, kādas jūs vēlaties – meklētājprogrammas uzstādīšana vai arī vēl modernāka integrācija ar datubāzi vai pasūtījuma izsekošanas programmatūru;
 • reģistrējoties meklētājprogrammās, saite uz interneta vietni parādīsies saraksta augšpusē.

Svarīgi ir izvērtēt arī uzņēmuma finansiālās iespējas. Atskaitot programmatūru, kas jums būs nepieciešama, galvenās izmaksas veido pavadītais laiks darbojoties ar interneta vietni. Varbūt šis laiks ir izmantojams lietderīgāk citos uzņēmuma projektos. Tomēr, ja jūs esat nolēmuši veidot nterneta vietni un ieguldīt šajā projektā vairāk kā 2000 eiro, būtu vērts apsvērt speciālistu piesaisti interneta vietnes izstrādei. Lai arī kāds lēmums tiktu pieņemts, izstrādājiet īsu rezumējumu, kas ietver:

 • mērķus, kādēļ interneta vietne nepieciešama;
 • mērķauditoriju;
 • uzņēmuma tēls un reputācija, kādu vēlaties sasniegt tiešsaistē;
 • vai Jūs vēlaties izmantot pašreizējo uzņēmuma dizainu, burtveidolu, logo, zīmolu un krāsas vai arī kaut ko mainīt;
 • vai tiks analizēta interneta vietnes izmatošanas efektivitāte;
 • kāds ir uzņēmuma budžets;
 • cik ilgā laika posmā jūs vēlaties izveidot interneta vietni.

Ieteicams arī aplūkot citas internetā esošas vietnes, lai gūtu labas idejas un izvērtētu, kādi trūkumi tajās tomēr ir pamanāmi.

Kā uzņēmumam izveidot savu interneta vietni?

Vienkāršākais veids, kā izveidot interneta vietni, ir veidņu izmantošana – jau izstrādāti lapu izkārtojumi. Izmantojot veidnes, jums ir jāpievieno nepieciešamais saturs un attēli, lai izstrādātu interneta vietni. Lai arī veidnes ir ērti lietojamas, tās var padarīt jūsu interneta vietni formālu. Dažādus veidņu paraugus ir iespējams iegūt:

 • no interneta pakalpojumu sniedzējiem;
 • uzņēmumiem, kuri sniedz hostinga pakalpojumus;
 • izmantojot meklētājprogrammas (piemēram, Google), meklējot terminu web template.

Ir uzņēmumi, kas par attiecīgu samaksu palīdz piemērot jūsu uzņēmumam atbilstošu veidni. Var izmantot arī programmatūras pakotni, ar kuras palīdzību izstrādāt sev tīkamu un piemērotu web lapas formu. 

Speciālistu piesaiste vietnes izveidei 

Interneta vietni jūsu uzņēmumam var izstrādāt arī piesaistīti speciālisti – web dizaineri un interneta vietnes struktūras izstrādes speciālisti. Dizaineri fokusējas uz to, lai vietnes dizains būtu atbilstošs Jūsu prasībām, savukārt struktūras izstrādes speciālisti nodrošina interneta vietnes struktūras izveidi.

Padomi web dizainera un vietnes struktūras izstrādes speciālista izvēlē

1. Noskaidrojiet visu par uzņēmuma līdzšinējo darba pieredzi – vai tam ir bijusi pieredze darbā ar uzņēmumiem, kuriem ir līdzīga darbības sfēra kā jūsu uzņēmumam, vai web dizaineri līdz šim ir veidojuši interneta vietnes, kuras būtu līdzīgas jūsu vietnei. 

2. Noskaidrojiet vai izvēlētais uzņēmums tikai veido interneta vietnes dizainu, vai arī piedāvā to "uzbūvēt".

3. Iepazīstieties ar uzņēmuma līdz šim izstrādātajām interneta vietnēm. Apskatiet to saturu, vizuālo veidojumu, uzbūvi. Noskaidrojiet vai ir viegli saprast vietnes uzbūvi un atrast galveno informāciju, pārliecinieties cik ilgā laikā interneta vietne ielādējas.

4. Apskatiet web dizaineru uzņēmuma interneta vietni. Vai tai ir tāda kvalitāte kādu jūs vēlētos savai vietnei?

5. Noskaidrojiet vai web dizaineru uzņēmumam ir savas idejas kā realizēt jūsu projektu; vai veidojot jūsu interneta vietni tie izmantos sagatavi vai arī veidos to no jauna.

6. Pajautājiet, kā tiks pilnveidota tēmu kategorizāciju, kad tiks izstrādāta meklētājprogramma jūsu interneta vietnē.

7. Noskaidrojiet, kādus papildu pakalpojumus web dizaineru uzņēmums piedāvā. Vai tie saglabās jūsu interneta vietnē ietverto informāciju un spēs pēc jūsu pieprasījuma to atjaunināt; pajautājiet vai uzņēmums sniedz arī hostinga pakalpojumus.

8. Noskaidrojiet vai intelektuālās īpašumtiesības uz jūsu uzņēmuma interneta vietni piederēs jūsu uzņēmumam, vai arī tiks sastādīts līgums, kurā intelektuālās īpašumtiesības tiks dalītas ar web dizaineru uzņēmumu.

9. Noskaidrojiet par kārtību, kādā jūs maksāsiet par padarīto darbu; vai jums būs jāmaksā nemainīga komisijas nauda, vai samaksa par dienām, kas pavadītas izstrādājot jūsu interneta vietni. Nemainīga komisijas samaksa ir izdevīgāka par dienas samaksu, ja nākotnē plānojat interneta vietnē iekļauto informāciju atjaunināt vai papildināt. Noskaidrojiet, vai tie vēlas saņemt daļu naudas avansā, vai dod priekšroku vienreizējai samaksai.

10. Informāciju un rekomendācijas par interneta vietni izstrādes speciālistiem var iegūt no draugiem, biznesa partneriem, padomdevējiem u.c. informācijas avotiem.

11. Visbeidzot pajautājiet sev, vai jums ar šo web dizaineru uzņēmumu ir viegli sastrādāties – vai tie uzklausu jūsu ieteikumus, vai ievēro jūsu izteiktos komentārus. Interneta vietnes izveidošana un uzturēšana ir ilgtermiņa pasākums un no tā, cik labi Jūs sapratīsieties ar savu web dizaineri, ir lielā mērā atkarīgs arī projekta iznākums.

Vietnes ievietošana internetā

Lai jūsu vietni padarītu pieejamu internetā, ir nepieciešama vieta, kur to ievietot. Tehniskajā žargonā šādu pakalpojumu sauc par hostingu (tulkojumā no angļu valodas – serveris, kurā tiek glabāti dati, kas ir pieejami globālajā tīklā citiem datoriem). Vietnes ievietošana internetā parasti tiek uzticēta tam pašam uzņēmumam, kas ir izstrādājis jūsu vietnes dizainu un uzbūvi. Taču iespējams jūs izvēlēsieties citu interneta pakalpojuma sniedzēju. Pirms uzticēt savas vietnes ievietošanu internetā kādam no hostinga uzņēmumiem, būtu ieteicams noskaidrot šādus jautājumus: 

1. Hostinga pakalpojumu kvalitāte.

 • Noskaidrojiet, vai interneta pakalpojuma sniedzējs spēj tehniski kvalitatīvi ievietot jūsu vietni internetā. Interneta vietnei būtu jāatrodas uz ātra servera, lai tā jebkurā diennakts laikā, no jebkura pieslēguma punkta pieejama potenciālajam klientam.
 • Ja iespējams, atrodiet kādu konkrētu kompānijas klientu, lai uzzinātu viņa viedokli par firmu, jo ne vienmēr interneta vietnēs rakstītais atbilst patiesībai.
 • Noteikti iepazīstieties ar vairāku hostinga uzņēmumu piedāvājumiem. Izmantojot interneta meklētājprogrammas, izskatiet vairāku interneta pakalpojuma sniedzēju piedāvātos pakalpojumus.
 • Noskaidrojiet vairākus svarīgus tehniskus jautājumus – noskaidrojiet programmēšanas valodas atbalstu, kāda ir FTP piekļuves nodrošināšana serverim, kāds ir pieejamo e-pasta adrešu skaits, kā arī uzziniet kāda ir meklētājprogrammu pieejamība.
 • Noskaidrojiet, vai uzņēmums piedāvā iespēju bez maksas testa nolūkos uz noteiktu laiku izmantot viņu pakalpojumus.
 • Jūs varat izveidot savu web serveri, taču jārēķinās, ka tas sadārdzinās projekta izmaksas.
 • Izvairieties no uzņēmumiem vai privātpersonām, kam pieder viens serveris un netiek veikta datu rezerves kopiju veidošana.

2. Hostinga pakalpojuma izmaksas.

Izmaksas parasti ir atkarīgas no tā, cik lielu diska vietas apjomu aizņems jūsu interneta vietne. Jo vairāk jūsu interneta vietnē būs dažādas tabulas, grafiki, zīmējumi, jo lielāku vietu tā aizņems. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, vai ikmēneša abonēšanas maksai par diska vietu serverī nenāk klāt papildus piemaksas par e-pasta uzturēšanu, dažādām papildus iespējām, apmeklējumiem no ārzemēm u.t.t. Izvēloties hostinga uzņēmumu, jums jārēķinās, ka Latvijā šobrīd ir daudz uzņēmumu, kas piedāvā interneta vietni ievietošanu internetā. Kā lielākos hostinga uzņēmumus Latvijā var minēt – www.serveris.lvwww.mobinet.lvwww.deac.eu. Vidējā cena, kas uzņēmumiem, būtu jāmaksā mēnesī ir 5-10 eiro. Jūs arī varat izvēlēties uzņēmumus, kas jūsu vietni internetā ievietos par brīvu. Gadījumā, ja jūs veidojat nopietnu projektu, kas paredzēts daudziem apmeklētājiem, vai arī veidojat uzņēmuma interneta vietni, labāk neizvēlēties bezmaksas hostingu, jo to parasti izvēlas privātpersonas, veidojot savas interneta vietnes, kam nav saistība ar uzņēmējdarbību.

Domēna vārda izvēlēšanās

Interneta komerciālās izmantošanas rezultātā domēna vārdi ir kļuvuši arī par organizāciju darbības un biznesa identifikatoriem, kuriem ir liela nozīme komercdarbībā. Tādēļ domēna vārds nav tikai elektronisko sakaru jomas regulējuma objekts, bet var tikt pielīdzināts zīmolam. Katrai interneta vietnei ir sava domēna adrese – piemēram, www.mansuznemums.lv. Sava uzņēmuma domēna adresi jūs varat izmantot veidojot savu e-pasta adresi – piemēram, janis.berzins@mansuznemums.lv. Ja iespējams, jūsu interneta vietnes adresei ir jāsakrīt ar jūsu uzņēmuma nosaukumu. Tas potenciāliem klientiem jūsu interneta vietni padarītu vieglāk pieejamu. Taču praksē ir pierādījies fakts, ka pat izdomāts vai neko nenozīmējošs nosaukums, pateicoties labam mārketingam un kvalitatīvam servisam, var kļūt par plaši atpazīstamu preču zīmi. Labi piemērs tam ir amazon.com, eastbay.comblue-tomato.com, kuri ir pasaulē plaši atpazīstami interneta veikali, lai gan to nosaukumā ar veikalu nav nekāda sakara. Izvēloties nosaukumu savai interneta vietnes adresei jums ir jārēķinās ar to, ka tas būs vārds, ko cilvēks katru reizi rakstīs sava pārlūka adreses logā. Tāpēc būtu jāizvēlas pēc iespējas īsāks un labskanīgāks nosaukums, ko būtu viegli atcerēties un viegli uzrakstīt. Atcerieties, ka, lietojot interneta vietnes adresi, tā ir jāreģistrē. Pirmais solis reģistrācijas procesā ir minams – noskaidrojiet vai kādam citam nav tāds pats interneta vietnes nosaukums kā jūsu izvēlētais. 

Domēna vārda veidošana

Izvēloties domēna vārdu, ņemiet vērā domēna vārdu veidošanas tehniskās prasības. Domēna vārdā var izmantot:

 1. Latīņu alfabēta burtus, bet Latvijā – arī latviešu speciālos burtus ar diakritiskajām zīmēm (ā, ē, ī, ū, ō, ķ, ļ, ņ, ŗ, ģ, š, č, ž ) jebkurā kombinācijā.
 2. Ciparus (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) jebkurā kombinācijā.
 3. Gan burtus, gan ciparus jebkurā kombinācijā.
 4. Defisi “-“. Defisi nedrīkst lietot domēna vārda sākumā vai beigās.
 5. Domēna vārds nedrīkst būt īsāks par 2 un garāks par 64 simboliem. Domēna vārdiem ir noteikti arī saturiskie ierobežojumi, kuru mērķis ir aizsargāt sabiedrības un trešo personu intereses. Jums atteiks domēna vārda reģistrāciju, ja pieteiksiet:
  • citas organizācijas reģistrētu preču zīmi, citas organizācijas nosaukumu vai vispārpieņemtu šāda nosaukuma saīsinājumu;
  • ģeogrāfiskas vietas vai objekta nosaukumu. Pilsētu, ciemu vai pagastu nosaukumus ir atļauts lietot to pašvaldībām vai to pilnvarotām personām;
  • personas vārdus;
  • vispārzināmus nosaukumus vai vārdus, kura lietošana var aizskart trešo personu intereses;
  • nepieklājīgus vai aizskarošus vārdus vai izteicienus.

Maksa par domēna vārda lietošanu

Šobrīd Latvijā maksa par domēna vārda lietošanu tiek rēķināta pēc progresīvā grafika atkarībā no laika, par kādu tiek veikta lietošanas tiesību apmaksa. Domēna vārdu augšējā līmeņa domēnā.lv jūs varat reģistrēt, ja:

 • esat Latvijā vai ārvalstīs reģistrēta juridiskā persona;
 • gan Latvijā, gan ārvalstīs dzīvojoša fiziskā persona vai pārstāvat personu apvienību. 

Domēna vārda lietošana bez maksas 

Latvijā domēna vārdu lietošanas tiesības bez maksas tiek piešķirtas:

 • valsts un pašvaldību iestādēm,
 • valsts mācību iestādēm un zinātniski pētnieciskajām institūcijām.

Izskatot individuālus iesniegumus, domēna vārdi bez maksas tiek piešķirti arī labdarības iestādēm un projektiem, bērnu namiem u.tml. gadījumos. Dažas hostinga kompānijas piedāvā domēna adreses par brīvu, kas nosaukumā iekļauj attiecīgās kompānijas nosaukumu. Izvēloties šādu nosaukumu, jums jābūt uzmanīgiem, vai tas radīs adekvātu iespaidu par jūsu uzņēmumu. 

Domēna vārda reģistrēšana

Kad esat izlēmis, kādu domēna vārdu lietosiet, jūs varat aizpildīt un iesniegt tiešsaistes pieteikuma formu, kurā jums jānorāda visi nepieciešamie rekvizīti. Līdz ar pieteikuma formas iesniegšanu, jūs apstiprināt savu piekrišanu reģistrācijas un strīdu risināšanas noteikumiem, tādējādi noslēdzot līgumu ar reģistru. Pēc jūsu vēlēšanās var tikt slēgts arī rakstveida līgums. Latvijā domēna vārdus reģistrē Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts. Savukārt par domēna vārda reģistrēšanas kārtību atbildīgā valsts pārvaldes iestāde ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Savu domēnu var piereģistrēt interneta vietnē www.nic.lv

Interneta vietnes reklamēšana internetā

Kad esat izveidojis savai interneta vietnei dizainu, izvēlējies domēna vārdu un ievietojis to internetā, ir nepieciešams to reklamēt un popularizēt. Atcerieties, ka jebkuras veiksmīgas mārketinga kampaņas pamatnosacījums ir zināšanas par mērķauditoriju un pareizi izplānotas informācijas pasniegšana tai. Cieša savstarpējā mijiedarbība ļauj iespēju nodrošināt efektīvu viens pret viens jeb personalizētu komunikāciju ar patērētāju. Efektīva personalizācija ne vienmēr nozīmē veidot īpašu patērētājam atlasītu interneta vietnes saturu, bez tā iespējams veidot ar parolēm aizsargātu privātu pircēja interneta vietnes izkārtojumu, veidot personalizētas sākumlapas, datubāzes, kas izveido personalizētu interneta vietnes saturu, kā arī veidot atšķirīgas sākumlapas dažādu grupu pircējiem. Elektroniskā vidē pircēji visbiežāk atrod pārdevējus paši, bet interaktīvas reklāmas uzdevums ir novirzīt potenciālos klientus uz uzņēmuma interneta vietni. Tiešsaistes reklāmai ir nepieciešams veidot interaktīvu komunikāciju, kas piedāvā kādu pievienoto vērtību patērētājam. Pētot, kā patērētāji atrod noteiktu interneta vietni, ir noskaidrots, ka vairākums izmanto:

 • reģistrēšanos meklētājprogrammās;
 • reklāmas ievietošanu internetā;
 • komerciālu paziņojumu izsūtīšanu.

Savu interneta vietni, īpaši ja tas ir e-veikals, būtu ieteicams reģistrēt visos iespējamos reitingos, katalogos, meklētājprogrammās, bet tajā pašā laikā jāpēta un jāanalizē statistika, un kuri resursi ir visefektīvākie un "iesūta" visvairāk apmeklētājus. 

Reģistrēšanās meklētājprogrammās 

Visbiežāk interneta lietotāji lieto dažādas meklētājprogrammas, lai atrastu sev vēlamo interneta vietni, vai e-veikalu. Lai palielinātu savas interneta vietnes apmeklētāju skaitu ir noderīgi savas interneta vietnes adresi piereģistrēt vairākās meklētājprogrammās – tādā veidā ir iespējams arī piesaistīt tos klientus, kas meklē konkrētu produktu, pakalpojumu, nevis uzņēmumu. Svarīgi ir izvēlēties nozarei atbilstošu meklētājprogrammu. Meklētājprogrammas rada interneta vietņu sarakstus ar minimālu cilvēka līdzdalību, jo vairāki interneta vietnes elementi (kā teksta izvietojums, navigācijas iespējas, lappušu nosaukumi u.c.) veido pamatu interneta vietnes kopējam vērtējumam. Lai ievietotu informāciju direktorijās, tās veidotāji prasa iesniegt formu ar atslēgas vārdiem, kas raksturo informāciju interneta vietnē. Aizvien vairāk attīstās tādas meklētājprogrammas, kas negaida, lai lietotājs piereģistrētu savu lapu meklētājā, bet gan dodas informācijas meklējumos no norādes uz norādi. Šobrīd populārākās interneta meklētājprogrammas ir www.google.comwww.yahoo.com un www.bing.com.

Reklāmas ievietošana internetā 

Reklāmas izvietošana internetā ir jāapsver, vadoties pēc tā, cik liels skaits apmeklētāju attiecīgo interneta vietni apmeklē. Taču jāņem vērā fakts, ka daudzos portālos reklāmu skaits ir ļoti liels, bet atdeve niecīga. Tas ir izskaidrojams ar to, ka portālu apmeklētāji sāk ignorēt krāsainos reklāmkarogus. Īslaicīgu meklētāju pieplūdumu var iegūt, ja kādā no lielajiem portāliem ievietojot maksas saiti, uz kuras uzklikšķinot interneta lielītājs nonāktu jūsu uzņēmuma interneta vietnē. Lai saišu ievietošana būtu maksimāli efektīva, nepieciešams izpētīt, kā patērētāji atrod nepieciešamo informāciju un kas varētu papildus piesaistīt viņu uzmanību. Ja patērētāji meklē līdzīgas interneta vietnes, tad ir vērtīgi tajās izvietot informāciju arī par jūsu uzņēmuma vietni. Varat apsvērt iespēju piedāvāt kādu konkursu ar balvām, kas tiek piešķirtas par apmeklētāju piesaisti. Vairākas interneta vietnes ir izveidotas kā informāciju ziņu dēļi, kur patērētāji un citi interesenti var atstāt dažāda veida informāciju. Piemēram, darījumiem ar nekustamo īpašumu ir izveidotas īpašas interneta vietnes, kur var par nelielu samaksu vai bezmaksas ievietot ziņojumu par pārdodamo vai pērkamo nekustamo īpašumu. Šādas interneta vietnes attīstīšanas mērķis ir iegūt maksimāli daudz klientu, lai būtu iespējams nekustamā īpašuma uzņēmumiem pārdot par augstāku samaksu reklāmas iespējas šajās populārajās vietnēs.

Komerciālu paziņojumu izsūtīšana 

E-pasta sūtījumu izmantošana var būt efektīvs līdzeklis jūsu interneta vietnes reklamēšanā. Īpaši pēdējā laikā, pieaugot interneta lietotāju skaitam, e-pasta komerciālie paziņojumi ir kļuvuši par efektīvu mārketinga līdzekli, kas paver iespējas tieši un pastāvīgi potenciālajiem un pastāvīgajiem klientiem sniegt jaunāko informāciju par piedāvātajām precēm un pakalpojumiem. Izsūtot e-pasta komerciālos ziņojumus, jāievēro tāds būtisks aspekts kā atļaujas saņemšanu. Būtiski ir ievērot pamatprincipu, ka pirms komerciāla e-pasta ziņojuma nosūtīšanas uz attiecīgo e-pasta adresi, ir jāsaņem adresāta piekrišana, jeb atļauja nosūtīt e-pasta ziņojumu. Ja komerciāli e-pasta ziņojumi tiek veikti bez adresāta piekrišanas, tad potenciālais klients tos visticamāk uztvers kā nevēlamus, un tas radītu negatīvu attieksmi pret jūsu uzņēmumu. Latvijā e-pasta sūtījumus reglamentē Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums. Vairāk par tiesisko regulējumu meklējiet Ekonomikas ministrijas mājaslapā www.em.gov.lv sadaļā "Nozares politika"/ "Patērētāju tiesības un tirdzniecība".

Tirdzniecības veicināšana internetā

Ja uzņēmums ir iesaistījies elektroniskajā tirdzniecībā, tad informācijas izvietošana interneta vietnē ir veids kā piesaistīt potenciālo klientu interesi. Tāpat pietiekoši daudz atbilstošas informācijas par precēm izvietošana interneta vietnē rada patērētāju uzticību, tāpēc ir nepieciešamas iekļaut vismaz šādu informāciju:

 • Padziļinātu informāciju par precēm – lai panāktu lielāku efektu, blakus precei var pievienot īsu tās aprakstu, bet norādot saiti, kurā ir pieejama detalizēta preces informācija.
 • Piegādes laiks un izmaksas – ir svarīga informācija, ko patērētājs vēlas zināt pirms pasūtījuma izdarīšanas. Ja uzņēmums piedāvā bezmaksas piegādi, tas ir kā pirkuma papildus vērtība pircējam, tomēr, ja piegādes izmaksas ir jāsedz pircējam, to ir nepieciešams norādīt, jo papildus izmaksas, kas tiek pieskaitītas pēdējā brīdī, var atturēt pircēju no pasūtījuma izdarīšanas. Tāpat patērētājiem ir svarīgi zināt, cik ilgā laikā uzņēmums apņemas piegādāt preci, ja prece nav krājumos pieejama konkrētā brīdi, tad nepieciešams brīdināt patērētājus par iespējamo piegādes kavēšanos.
 • Iespējas preci atgriezt daudzu valstu normatīvajos aktos ir noteikts, ka pircējam ir iespēja noteiktā laikā iegādāto preci atgriezt uzņēmumam bez papildus samaksas, šo informāciju nepieciešams norādīt jau sākotnēji, tāpat uzņēmumus var piedāvāt, kādu papildus atgriešanas termiņu, par ko arī nepieciešams informēt klientus;
 • Iepirkumu grozs – piedāvāt pircējiem iespēju ērti ievietot izvēlēto preci virtuālajā iepirkumu grozā, lai tas turpinot iepirkšanos nepazaudētu sākotnēji izvēlēto preci.

Papildus pārliecinieties, vai esat norādījis visu Latvijas normatīvajos aktos prasīto informāciju (skat. www.em.gov.lv sadaļu "Patērētāju tiesības un tirdzniecība").

Elektroniskie katalogi

Elektronisko katalogu vadības procesā svarīgi ir tos veidot maksimāli ērtus patērētājam, ļaujot katalogam visīsākajā laikā atrast informāciju. Ja sarežģīta pirkuma gadījumā patērētājam nepieciešama papildus informācija pirkuma lēmuma pieņemšanai, tad pārdevējs var uzņemties brokera vai informācijas apkopotāja lomu, piemēram, savā interneta vietnē ievietojot saites uz informācijas avotiem. Uz patērētāju orientēta interneta vietne visbiežāk piedāvā iespēju reģistrēties, lai patērētājam piedāvātu īpaši atlasītus, personalizētus pakalpojums. Pat, ja patērētāji nereģistrē savas intereses, tas, kā viņi pārvietojas pa interneta vietni, sniedz priekšstatu par viņu interesēm un meklēto informāciju. Lai iedrošinātu patērētājus veikt sarežģītu preču pirkumus, uzņēmējs var patērētāju ērtībām piedāvāt tērzēšanas istabas, elektroniskās ziņu lapas, personalizētus e-pastu sūtījumus un patērētāju atsauksmes.

Tirdzniecības veicināšanas kampaņas

Tirdzniecības veicināšanas kampaņas uzņēmums var izmantot, lai sasniegtu vairākus mērķus:

 • veicinātu patērētājus apmeklēt un iepazīt uzņēmuma izveidoto interneta vietni;
 • iegūt papildus informāciju par saviem patērētājiem (esošajiem un potenciālajiem);
 • atlīdzināt par patērētāju aktivitāti tiešsaistē (piemēram, dot iespēju izdrukāt atlaižu kuponus).

Veidojot interneta vietni, kurā iespējams iepirkties tiešsaistē, uzņēmumam ir rūpīgi jāizvērtē potenciālais mērķsegments, lai izveidotās interneta vietnes radītais uzņēmuma tēls atbilstu klientu vēlmēm un piesaistītu to uzmanību. Lai tirdzniecības veicināšana būtu efektīva, nepieciešams identificēt mērķsegmentu pēc demogrāfiskajām un ģeogrāfiskajām pazīmēm, līdz ar to jau ir iespējams noteikt kāds patērētāju tips būtu gatavs iepirkties tiešsaistē. Līdzīgi kā parastie mazumtirdzniecības tīkli, e-komercijas uzņēmumi sastopas ar 3 veidu pircējiem:

 • Pircējs, kas zina, ko vēlas iegādāties. Jo pircējs labāk zina, ko vēlas iegādāties, jo vienkāršāk viņiam pārdot preci – interneta vietnei ir jābūt veidotai tā, lai būtu iespējams vienkārši atrast preces pēc dažādām pazīmēm, iegūt visu nepieciešamo informāciju par produktu un tad izdarīt pirkumu.
 • Pircējs, kas vēlas iegādāties preci, bet nav izlēmis, kādu tieši. Nepieciešams piedāvāt daudz attīstītākas preču meklēšanas iespējas – pēc zīmola, ražotāja, cenas un citām īpašībām. Šie pircēji iegādāsies preci, kas viņiem tiešām iepatiksies, tāpēc nepieciešams viņiem piedāvāt pēc iespējas plašu preču klāstu.
 • Potenciālais pircējs, kas vienkārši "sērfo" internetā, ir vissarežģītākā kategorija, kuru pārliecināt iepirkties. Viņiem būtu vēlams piedāvāt personalizētas meklēšanas iespējas, pirktāko preču sarakstus, tiešsaistes veicināšanas kampaņas, viņu uzmanību visticamāk piesaistīs interneta vietnes veiksmīgs tēls, nevis saturs, piedāvātās preces vai pakalpojumi.

Aicinām noskatīties semināra "E-komercija – priekšrocība strādājot ārvalstu tirgos" video!

Tajā aplūkoti šādi jautājumi:

 • Daudzkanālu e-komercija (angļu val. – Multi-channel eCommerce);
 • Mobilā komercija jeb m-komercija;
 • Kā veiksmīgi e-komercijā izmantot sociālo programmu iespējas;
 • Personalizācija – kā tā palīdz palielināt on-line pārdošanas rezultātus;
 • A/b testēšanas stratēģijas un iespējas;
 • Rezultātu analīze un analītikas izvērtēšanas nozīme un ietekme uz biznesa rezultātiem;
 • Par ko īsti ir stāsts i-veikalā, interneta vietnē;
 • Kā attēlot preces/ pakalpojumus interneta vietnē;
 • Kā palielināt izredzes iepatikties interneta lietotājam;
 • Kā optimizēt resursus, plānojot marketinga aktivitātes sociālajos tīklos;
 • Kā izstrādāt veiksmīgu digitālās komunikācijas stratēģiju;
 • Kas ir sociālie mediji;
 • Kā komunicēt interneta vidē;
 • Loģistikas plānošana e-komercijā;
 • Kādi ir veiksmīgi un neveiksmīgi e-veikalu piemēri pasaulē un Latvijā.