Ideja

Ideja (no sengrieķu valodas  ιδέα) ir specifiska doma vai koncepts, kas rodas cilvēka prātā domāšanas rezultātā.

Uzsākot jebkuru biznesu, tā pamatā jābūt idejai. Idejas radīšanu sauc par idejas ģenerēšanu. Viens no izplatītākajiem veidiem ir rast biznesa ideju sev zināmā un tuvā sfērā, bet tikpat labi par labu ideju var kļūt tavs hobijs, profesionālās iemaņas un prasmes vai kāds cits ierosmes avots.

Ideju ģenerēšanas veidi

Idejas biznesam tu vari iegūt visdažādākajos veidos, piemēram:

 • Noskatot idejas no ārvalstīm;
 • Izgudrojot pilnīgi jaunus risinājumus esošām problēmām;
 • Lasot biznesa žurnālus un avīzes;
 • Apmeklējot izstādes un prezentācijas;
 • Klausoties radio, skatoties televīziju un sērfojot internetā;
 • Pētot speciālas publikācijas par nozaru attīstību un tendencēm;
 • Piedāvājot papildus pakalpojumus esošiem produktiem;
 • Noskatot kādu konkrētu potenciālo klientu vajadzību;
 • Nosapņojot;
 • Sarunās ar draugiem vai kolēģiem.
Idejas novērtēšana

Ideju novērtēšanu veic pēc tam, kad idejas ir rūpīgi izanalizētas un apkopotas. Idejas tu vari vērtēt pats, bet vari šajā procesā iesaistīt arī savus draugus, paziņas, radus, augstskolas pasniedzējus, noteikto nozaru ekspertus, banku pārstāvjus vai kādu citu. Izvēloties savu ideju apspriest ar kādu, izvērtē, vai šis konkrētais cilvēks ir kompetents attiecīgajā jomā vai kādreiz pats dibinājis savu uzņēmumu, proti, vai tas ir praktiķis vai tikai teorētiķis. Bieži vien, ja idejas realizēšanai ir nepieciešams piesaistīt ārējo finansējumu, ir ieteicams jau laikus apspriest ideju ar šī finansējuma sniedzēju, piemēram, situācijās, kad tiek ņemts kredīts, ir ieteicams ideju jau sākotnēji apspriest ar bankas speciālistiem. Idejas izvērtēšana, piesaistot ārējo kompetenci, var būt veiksmīga un būtiski palīdzēt uzlabot ideju, bet tai pat laikā, var arī likt tev atteikties no idejas. Tāpēc vienmēr ļoti rūpīgi izvēlies, kam tu uztici savas idejas izvērtējumu un vienmēr, lai vai kāds būtu idejas izvērtējums, pieņem šo izvērtējumu objektīvi. Lielākā daļa miljonāru, savas komercdarbības uzsākšanas sākumā tika noraidīti, izsmieti par savām idejām, bet ticība idejai un mērķtiecīgs darbs tos atalgoja.

Idejas definēšana

Kad ir atlasīta viena konkrēta biznesa ideja, tad to ir nepieciešams pēc iespējas sīkāk aprakstīt. To var izdarīt tikai tad, kad tev pašam ir pietiekoši daudz informācijas. Tev ir nepieciešams noskaidrot:

 • Vai tev pašam ar to nodarboties būs interesanti;
 • Vai tev ir pietiekoša motivācija, lai izvēlētos tieši šo ideju;
 • Vai tev pašam attiecīgajā jomā ir  zināšanas vai iemaņas;
 • Vai tev jau ir kāda daļa no biznesa idejai nepieciešamajiem resursiem.

Visi šie jautājumi ir dziļi personiski un prasa rūpīgu apdomāšanu, lai vēlāk nebūtu jānožēlo izvēle. Ir grūti pelnīt naudu naudas pelnīšanas pēc. Daudz labāk, ja tu to vari darīt, darot kaut ko tādu, kas tev padodas, patīk un aizrauj.

Idejas attīstība

Laba plānošana ir pamats uzņēmējdarbības uzsākšanai. Svarīgi ir ieplānot galvenos posmus jeb pārbaudes punktus produkta/ pakalpojuma izstrādes stadijā, kā arī noteikt, kas jāsasniedz katrā no tām. Pārbaudes punktu galvenais mērķis ir ļaut tev pieņemt lēmumus par tālāko projekta attīstību.

Atkarībā no produkta vai pakalpojuma, galvenie attīstības posmi varētu būt:

 • Biznesa ideju ģenerēšana, formulēšana, atlase un izvērtēšana;
 • Pirmie aprēķini;
 • Biznesa plāna sagatavošana;
 • Finansējuma piesaiste;
 • Uzņēmējdarbības uzsākšana – reģistrācija;
 • Licences un atļaujas;
 • Nodokļi un nodevas;
 • Birojs;
 • Personāls;
 • Informācijas apkopošana.

Iespējams, tu pat neapzinies, ka tavu iecienīto nodarbi, zināšanas vai intereses var pārvērst naudas ieguves avotā vai pat uzsākt biznesu. Galvenais ir saprast, kā to visu pārvērst pieprasītā produktā, neatkarīgi no tā vai tā ir prece vai pakalpojums.

Daudzu, šobrīd veiksmīgu uzņēmēju veiksmes pamatā ir bijusi spēja saprast, ka noteiktas preces vai pakalpojumi kādā konkrētā reģionā ir nepietiekami, līdz ar to, uzsākot savu biznesu tiek aizpildīta kāda tirgus niša. Biznesa idejai ir jābūt konkurētspējīgai, tāpēc vispirms būtu jāizpēta, cik daudzi no apkārtējiem cilvēkiem vēlētos un būtu spējīgi maksāt par šo preci vai pakalpojumu.