Inovāciju motivācijas programma

2016. gada 14. janvāris

Ekonomikas ministrija izstrādājusi un saskaņošanai nodevusi jaunas atbalsta programmas projektu – Inovāciju motivācijas programmu, kuras mērķis ir motivēt perspektīvu ideju autorus uzsākt uzņēmējdarbību, izstrādājot inovatīvu risinājumus un uzsākot to ražošanu.

Atbalsta pasākumu īstenošanai paredzēti 5,6 miljoni EUR. Plānotais programmas īstenošanas uzsākšanas termiņš ir 2016. gada 2. ceturksnis.

Atbalsta programmas "Inovāciju motivācijas programma" ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) informēs un iedrošinās, tai skaitā piešķirot godalgas dažādu konkursu laureātiem, pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu uzsākt uzņēmējdarbību un inovāciju ieviešanu.

Tāpat programmas ietvaros sabiedrība tiks informēta par norisēm saistībā ar inovācijām un to potenciālu, tādējādi iedrošinot pēc iespējas plašāku sabiedrības un uzņēmēju daļu pievērsties inovatīvu risinājumu izstrādei un lietošanai.

LIAA uzdevums būs arī paaugstināt inovatīvo komersantu īpatsvaru ekonomikā un motivēt uzsākt komercdarbību Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās specializācijas prioritātēs vai jomās.

Atbalsta programmas "Inovāciju motivācijas programma" mērķa grupa ir potenciālie komercdarbības uzsācēji, pašnodarbinātas personas, fiziskas personas (biznesa ideju autori),  biedrības un nodibinājumi, pamatizglītības, vidējās un vidējās speciālās, kā arī augstākās izglītības iestāžu audzēkņi, komersanti, augstskolas, zinātniskās institūcijas, pašvaldības un pašvaldības iestādes, valsts institūcijas un sabiedrība kopumā.

Programmas kopējais pieejamais finansējums ir 5 648 461 EUR (ERAF 4 801 192 EUR un valsts budžeta finansējums 847 269 EUR).

Detalizēti ar Ministru kabineta noteikumu projektu "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.2.pasākuma "Inovāciju motivācijas programma" īstenošanas noteikumi" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē – šeit.


Papildinformācija:
Evita Urpena, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Ekonomikas ministrija
Tālrunis: +371 67013193
E-pasts: evita.urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv