Fiziskās personas kā saimnieciskās darbības veicēji

  1. Fiziskajai personai pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā nodokļu maksātājai – saimnieciskās darbības veicējai, norādot jomu, kurā persona veiks saimniecisko darbību.
  2. Saimniecisko darbību var reģistrēt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā uzrādot pasi vai personas apliecību (eID) un aizpildot nodokļu maksātāja reģistrācijas lapu.
  3. Nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecība tiks izsniegta trīs darba dienu laikā pēc pieteikuma veidlapas iesniegšanas.

Informāciju par saimnieciskās darbības veikšanu un nodokļu maksāšanas veidiem skatīt VID mājaslapā.