Fiziskās personas kā saimnieciskās darbības veicēji

  1. Fiziskajai personai pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) kā nodokļu maksātājai – saimnieciskās darbības veicējai –, norādot jomu, kurā persona veiks saimniecisko darbību.
  2. Reģistrējoties VID kā saimnieciskās darbības veicējai, personai ir jāuzrāda pase un jāiesniedz pieteikuma veidlapa (pieejama VID).
  3. Nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecība tiks izsniegta trīs darba dienu laikā pēc pieteikuma veidlapas iesniegšanas.

Informāciju par saimnieciskās darbības veikšanu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanu skatīt VID mājas lapā.