Uzņēmuma reģistrācija

Tiek izšķirtas šādas uzņēmējdarbības formas:

Informācija par Valsts iestāžu izsniegtajām licencēm un atļaujām katram uzņēmējdarbības veidam ir pieejama šeit.