Individuālais komersants

Individuālais komersants ir fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību, un kura kā individuālais komersants ierakstīta komercreģistrā. Individuālais komersants par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.

Gadījumi, kad fiziskajai personai ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu

Fiziskajai personai ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, ja tās:

 1. gada apgrozījums no fiziskās personas veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 284 600 eiro vai arī
 2. veiktā saimnieciskā darbība atbilst komercaģenta (Komerclikuma 45. pants) vai māklera (Komerclikuma 64. pants) darbībai vai arī
 3. veiktā saimnieciskā darbība atbilst abām šādām pazīmēm:
  • gada apgrozījums no šīs darbības pārsniedz 28 500 eiro,
  • savas saimnieciskās darbības veikšanai nodarbina vienlaikus vairāk kā piecus darbiniekus.

Kā piereģistrēt individuālo komersantu

Lai Individuālo komersantu ierakstītu komercreģistrā, Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Pieteikuma veidlapa Nr.2;
 • Nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka izsniegta piekrišana individuālā komersanta juridiskās adreses reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā (ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz);
 • Kvīts, tās kopija, internetbankas maksājuma izdruka vai informācija par valsts nodevas apmaksu. Veidlapa ir pieejama šeit (skatīt Informācija par maksājumiem UR);
 • Kvīts, tās kopija, internetbankas maksājuma izdruka vai informācija par publikāciju "Latvijas Vēstnesī". Veidlapa ir pieejama šeit (skatīt Informācija par maksājumiem UR).