Personālsabiedrība

Pilnsabiedrība

Pilnsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata, neierobežojot savu atbildību pret pilnsabiedrības kreditoriem, apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri).

Kā piereģistrēt pilnsabiedrību

Lai ierakstītu pilnsabiedrību komercreģistrā, Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

Komandītsabiedrība

Komandītsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopēju firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri), ja vismaz viena sabiedrības biedra (komandīta) atbildība attiecībā uz sabiedrības kreditoriem ir ierobežota ar viņa ieguldījuma apmēru, bet pārējo personiski atbildīgo sabiedrības biedru (komplementāru) atbildība nav ierobežota.

Kā piereģistrēt komandītsabiedrību

Lai ierakstītu komandītsabiedrību komercreģistrā, Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz šādi dokumenti: