"Cido" pieredzes stāsts, izmantojot eksporta kredīta garantijas

(Video) 16.06.2016. Seminārs "Drošs eksporta darījums"

Vairāk informācijas par pasākumu un prezentācija pieejama te