126 projekti pretendē uz ES fondu atbalstu liela apjoma projektu realizācijai

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētajā aktivitātē "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" trešās kārtas ietvaros uz atbalstu pretendē 126 projektu iesniegumi, kuru kopējā pieprasītā atbalsta summa sastāda 51526592,14 latus. Pieprasītais finansējums pārsniedz pieejamo atbalstu šajā aktivitātē.

Aktivitātes ietvaros pusi no iesniegto projektu skaita plānots realizēt Rīgā un Rīgas reģionā, kur kopā iesniegti 63 projekt. Liels iesniegto projektu skaits ir no Kurzemes un Zemgales – attiecīgi 25 un 20 projektu iesniegumi. No Vidzemes tika saņemti 13, bet no Latgales – 5 projektu iesniegumi.

Visvairāk projektu tika iesniegts realizācijai metālapstrādes un kokapstrādes nozarēs, tāpat projektus plānots īstenot arī ķīmijas un farmācijas, elektronikas, informācijas tehnoloģiju, pārtikas rūpniecības un citās nozarēs.

Līdz 2014. gada 2. martam visus aktivitātē iesniegtos projektus vērtēs LIAA izveidota vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir Ekonomikas ministrijas un LIAA nominēti pārstāvji no vadošajām universitātēm Latvijā, kā arī eksperti finanšu jomā.

2013. gada 22. oktobrī Ministru kabinets (MK) apstiprināja grozījumus aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" noteikumos, kā rezultātā tika palielināts aktivitātes projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros pieejamais finansējums no 26 miljoniem latu uz 40 miljoniem latu. Atbalsta apjoms vienam projektam tika palielināts līdz 900 tūkstošiem latu, vienlaicīgi palielinot arī maksimālo atbalsta intensitāti no 35 % līdz 45 %.

Aktivitātes trešās kārtas ietvaros atbalstāma ir tikai iekārtu iegāde, kas tieši saistīta ar jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu vai esošas saimnieciskās darbības paplašināšanu, produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas procesa būtisku maiņu. Finansējums tiks piešķirts ieguldījumiem pamatlīdzekļos – jaunu iekārtu (un aprīkojuma) iegādei, kas tieši nodrošinātu ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu projekta īstenošanas nozarē.

Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" trešajā kārtā norisinājās no 2013. gada 3. septembra līdz 2013. gada 2. decembrim (ieskaitot).

Projektu iesniegumi tiks izvērtēti atbilstoši MK 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4. aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām" 2013. gada 22. oktobra redakcijai.

Kā ziņots, Ekonomikas ministrija plāno 2014. gada pavasarī izsludināt aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" ceturto kārtu.