23. un 24. aprīlī Latgalē notiks semināri par atbalstu daudzdzīvokļu māju siltināšanai

2013. gada 23. aprīlī Viesītē un Daugavilī un 24. aprīlī Rēzeknē notiks semināri par pieejamo atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai, kā arī par kvalitatīvu mājokļu renovāciju. Semināros aicinām piedalīties daudzdzīvokļu māju renovācijas projektu īstenotājus, kā arī būvniekus, būvmateriālu ražotājus un tirgotājus, energoauditorus un citus renovācijas procesā iesaistītos speciālistus.

Semināru "Atbalsts daudzdzīvokļu māju renovācijai" laikā klātesošie tiks informēti par Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" nosacījumiem, aktuālajām izmaiņām, kā arī par biežāk pieļautajām kļūdām projektu sagatavošanā un ieviešanā. Semināru dalībnieki tiks informēti arī par būtiskākajām lietām, kas jāņem vērā projekta īstenošanas laikā no būvniecības darbu veikšanas aspekta. Seminārā piedalīsies Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas (EM) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvji, bet daudzdzīvokļu māju renovācijas projektu īstenošanas pieredzē dalīsies SIA "Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde" tehniskais direktors Oļegs Kukuts.

Semināri notiks 23. aprīlī plkst. 10.00 Viesītē, Viesītes novada domē (Smilšu iela 2) un plkst. 16.00 Daugavpilī, Daugavpils novada Kultūras un izglītības centrā (Dobeles iela 30) un 24. aprīlī plkst. 10.00 Rēzeknē, Rēzeknes pilsētas domes Mazajā zālē (Atbrīvošanas aleja 93).

Seminārus organizē EM un LIAA sadarbībā ar Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības informācijas centru un Zemgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības informācijas centru informatīvās kampaņas "Dzīvo siltāk" ietvaros. Semināru dienas kārtības atrodamas EM mājas lapā.

Papildu informācija par aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ir pieejama LIAA mājas lapā un EM mājas lapā. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter (www.twitter.com/siltinam) un Youtube (www.youtube.com/siltinam).


Evita Urpena
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
+371 67013193
www.em.gov.lv
www.twitter.com/em_gov_lv, www.twitter.com/siltinam
www.youtube.com/ekonomikasministrija, www.youtube.com/siltinam