27. novembrī Jēkabpilī un Aizkrauklē notiks semināri par atbalstu daudzdzīvokļu māju renovācijai

2012. gada 27. novembrī Jēkabpilī un Aizkrauklē notiks semināri par atbalstu mājokļu siltumnoturības uzlabošanai un kvalitatīvu mājokļu renovāciju. 

Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina interesentus uz semināriem "Atbalsts mājokļu siltināšanai", kas notiks:

  • plkst.10.00 Jēkabpilī, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas dienesta viesnīcas sēžu zālē (Pasta iela 1);
  • plkst.16.00 Aizkrauklē, Aizkraukles kultūras nama 2. stāva konferenču zālē (Spīdolas iela 2).

Semināru dalībnieki tiks informēti par Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" pamatnosacījumiem un aktualitātēm, kā arī par biežāk pieļautajām kļūdām projektu sagatavošanā un ieviešanā.

Seminārus organizē Ekonomikas ministrija un LIAA sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu ES struktūrfondu informācijas centru informatīvās kampaņas "Dzīvo siltāk" ietvaros.

Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Kā jau iepriekš ziņots, 2012. gada 18. septembrī Ministru kabinets apstiprināja papildus finansējuma piešķiršanu 15 miljonu latu apmērā šīs aktivitātes īstenošanai. Vienlaicīgi ar papildus finansējuma piešķiršanu veiktas arī izmaiņas aktivitātes īstenošanas nosacījumos. Ar izmaiņām var iepazīties Ekonomikas ministrijas mājas lapā www.em.gov.lv. Kopējais aktivitātes īstenošanai piešķirtais finansējums ir 62,57 miljoni lati.

Papildu informācija par aktivitāti ir pieejama LIAA un Ekonomikas ministrijas mājas lapās. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter – twitter.com/siltinam, savukārt semināru videolekcijas var vērot www.vimeo.com/dzivosiltak un www.youtube.com/siltinam.