3. decembrī LIAA uzsāk projektu pieņemšanu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programmā

2012. gada 3. decembrī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāk atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātē "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma".

Aktivitātes mērķis ir veicināt mikro, mazo un vidējo komersantu inovāciju, jaunu produktu vai tehnoloģiju attīstību, tehnoloģiju pārnesi un konkurētspējas stiprināšanu.

Projekta iesniedzēji šajā aktivitātē var būt mikro (sīkie), mazie un vidējie komersanti.

Programmas ietvaros komersanti var saņemt finansējumu jaunu produktu vai tehnoloģiju attīstībai (pētījumi, prototipu izgatavošana, produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde, rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana, sertificēšanas pakalpojumi), ja šos pakalpojumus sniedz augstskolas, zinātniskie institūti, patentpilnvarotie un Latvijas Nacionālā akreditācijas birojā akreditētās institūcijas.

Iesniedzot projektu ir jābūt izstrādātam jauna produkta vai tehnoloģijas biznesa un attīstības plānam.

Šajā programmā:

  • Jauns produkts ir preces un pakalpojumi, kuri ir pilnīgi jauni vai kuriem ir uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids, un kuri ir jauni projekta iesniedzēja mērķa tirgū;
  • Jauna tehnoloģija ir tādas izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā, kas uzlabo ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu vai metodes.

Kopējais aktivitātē pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 2 miljoni LVL. Atbalsta apjoms vienam finansējuma saņēmējam – 10 000 LVL, un finansējuma intensitāte – 60%.

Projektu iesniegumu pieņemšana norisināsies no 2012. gada 3. decembra līdz būs pieejams finansējums.

Projekta iesniedzējs var iesniegt neierobežotu projektu iesniegumu skaitu, kopa nepārsniedzot 10 000 LVL. Katru nākamo projekta iesniegumu var iesniegt pēc tam, kad ir pabeigts iepriekšējais apstiprinātais projekts vai pieņemts lēmums par iepriekšēja projekta iesnieguma noraidīšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšana un savstarpējā salīdzināšana notiks viena kalendārā mēneša ietvaros.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 11. oktobra noteikumiem Nr.790 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.4. apakšaktivitāti "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma"".

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA, Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00. Projektu iesniegumus var sūtīt pa pastu (ierakstītā vēstulē) uz adresi – Pērses iela 2, Rīga, LV-1442, vai arī uz elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Informācija par aktivitāti "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma" pieejama LIAA mājas lapā www.liaa.gov.lv sadaļā "ES fondi". Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar LIAA Klientu apkalpošanas nodaļu zvanot pa tālruni 67039499, klātienē – Pērses ielā 2, Rīgā (1. stāvā) vai sūtot e-pastu – jautajumi@liaa.gov.lv.

Papildus informējam, ka 2012. gada 6. decembrī plkst. 10.00 LIAA (Pērses ielā 2, Rīgā) 2. stāva zālē notiks bezmaksas seminārs "Kā sagatavot projektu programmā "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma"”. Seminārā apmeklētāji tiks informēti par programmas pamatnosacījumiem, projektu sagatavošanu un iesniegšanas kārtību, kā arī par vērtēšanas kritērijiem. Semināra otrajā daļā Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu pārstāvji sniegs informāciju par Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes sniegtajiem pakalpojumiem uzņēmējiem. Noslēgumā būs prezentācija par patentpilnvaroto sniegtajiem pakalpojumiem. Būs iespēja saņemt individuālas konsultācijas.