Apstiprināšanas kārtība un kritēriji

Apstiprināšanas kārtība atbalsta saņēmēja sagatavotai individuālās vizītes programmai:
  • Līguma, par atbalsta saņemšanu, slēgšana;
  • Atbalsta saņēmēja pieprasījuma, par individuālās vizītes apstiprināšanu, nosūtīšana;
  • Atbalsta saņēmēja iesniegtās programmas izvērtēšana LIAA;
  • Paziņojuma saņemšana par atbalsta saņēmēja saņemto de minimis atbalstu par vizītes programmas izvērtēšanu un konsultācijām vai rēķina saņemšana par vizītes programmas izvērtēšanu un konsultācijām, ja Līgums par atbalsta saņemšanu nav noslēgts.
Kritēriji atbalsta saņēmēja sagatavotās individuālās vizītes programmas apstiprināšanai:
  • Ir pamatota potenciālā darījumu partnera izvēle;
  • Pastāv acīmredzama saikne ar uzņēmuma ražoto produktu vai sniegto pakalpojumu;
  • Programmā iekļautajiem uzņēmumiem ir norādītas kontaktpersonas un kontaktinformācija;
  • Ir iesniegta detalizēta plānotā programma ar apliecinājumiem par tās spēkā esamību (e-pasta sarakste ar potenciālo sadarbības partneri);
  • Ja vizītes laikā, plānots piedalīties kontaktbiržā, seminārā vai konferencē, ir iesniegti pierādījumi par šāda pasākuma norisi (piemēram, saite uz interneta mājas lapu);
  • Tiek demonstrēts efektīvi izmantots komandējuma laiks un intensīvs grafiks.

Individuālās vizītes programmas paraugs

Ja individuālās tikšanās organizē kāda trešā puse, iepriekšminētie apliecinājumi ir iesniedzami ar apstiprinājumu no organizētāja puses.

Programma apstiprināšanai LIAA ir jāiesniedz vismaz 15 darba dienas pirms plānotās vizītes, nosūtot uz e-pasts adresi: eksports@liaa.gov.lv

Uzņēmēja individuālās vizītes programmu var apstiprināt arī nozares asociācija,  atbilstoši MK noteikumu Nr.582 5.1.punktam.

Vēršam uzmanību, ka individuālās vizītes norises laikā jāievēro vizuālās identitātes prasības (skatīt šeit).

Ja Klastera biedrs ir saņēmis atbalsta finansējumu eksporta tirgus paplašināšanas aktivitātēm darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.3.aktivitātes "Klasteru programma" ietvaros, tad tas nevar pretendēt uz atbalstu tām pašām izmaksām darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" ietvaros.